Sağlığınız tam olsun!

Ray Sigorta’nın yeni sigorta paketi “Tamamlayan Sigorta” ile Ray Sigorta’nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden dilediğiniz hizmeti alın, fark ödemeden farkı yaşayın.

Ray Sigorta’nın her ihtiyaca özel olarak hazırlanan Tamamlayan Sigorta Poliçesi; emeklilerin, çalışanların, ev hanımlarının, çocukların, öğrencilerin ve kurumsal firmaların sigorta ihtiyaçlarını karşılıyor, Ray Sigorta güvencesine alıyor.

Sayfa Başına Dön  

Tamamlayan Sağlık Sigortası teminat tablosu için tıklayınız. 

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA KİMLER DAHİL OLABİLİR?

Sigorta poliçesinin kapsamı ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsam altına alınmış kişiler için geçerli olup, aksi durumda kişilerin poliçe kapsamına alınması söz konusu değildir.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müstahaklığını kaybeden sigortalılar Ray Sigorta A.Ş. Tamamlayan Sağlık Sigortası poliçesini devam ettirebilir ancak poliçe teminatlarından faydalanamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müstahaklığının yeniden başlaması durumunda poliçe teminatları da yeniden işlerlik kazanır.

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası Anlaşmalı Kurumlarında, Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası Poliçesi özel şart ve limitleri dahilinde geçerlidir. Yurtdışı tedavi giderleri poliçe teminat kapsamında değildir. KKTC yurt dışı olarak kabul edilir. Bu sigorta, sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından poliçe süresi içinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sözleşmeli sağlık kuruluşuna ödeyeceği ücretlere ek olarak sigortalının ödeyeceği ilave ücretlerini sadece Ray Sigorta A.Ş. tarafından belirlenmiş kurumlarda geçerli olmak üzere poliçe özel şartları ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alır.

SAĞLIK BEYANI DOLDURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz / mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASINDA DOĞUM TEMİNATI ALINABİLİYOR MU?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ileride uygulanabilecek bekleme süresince hamileliğin rutin kontrolleri, doğum giderleri ile her türlü kürtaj kapsam dışıdır. Söz konusu doğum teminatı yatarak ve yatarak + ayakta tedavi teminatı mevcut olan sigortalılar için ilave edilebilecektir. Doğum teminatı poliçenin başladığı tarih itibari ile alınabilmekte olup, ara dönemde ek teminat poliçeye eklenememektedir. Doğum teminatı kapsamındaki doğum eylemi dışındaki rutin kontrol ve incelemeler ayakta tedavi teminat kapsamı olan yıllık 8 kez kullanım limitinden düşecektir. Ayakta tedavi teminatı olmayan poliçelerde rutin kontrol ve incelemeler kapsam dışıdır. Doğum teminatı için, geçerli olacak kurumlara göre değişen paketler oluşturulmuştur. Sigortalının tercih edeceği pakete göre geçerli olacak kurumlar ve alınacak ek prim değişkenlik göstermekte olup, her paket ilgili kurumlarda geçerli olacaktır.

ANLAŞMASIZ KURUM TEDAVİLERİ KARŞILANIYOR MU?

Ray Sigorta A.Ş. işbu ürün için anlaşmalı olmayan kurumlarda yapılan her türlü harcama, olayın acil veya kaçınılmaz olup olmamasına bakılmaksızın kesinlikle teminat kapsamı dışındadır.

ANLAŞMALI KURUM UYGULAMANIZ NEDİR?

Poliçe teminatları anlaşmalı kurumlarda poliçede belirtilen limit ve iştirak oranlarınca kullanılmaktadır. Teminat limiti ve iştirak oranını aşan durumlar için sigorta şirketinin ödeme yapması söz konusu değildir. Tazminat ödemesi sigorta şirketi tarafından, doğrudan hizmetin alındığı anlaşmalı sağlık kurumuna yapılacaktır. Bu sebeple mutlaka ürünün geçerli olduğu anlaşmalı kurumdan provizyon alınması gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık kurumunda sigortalının provizyon alınmadan yaptığı sağlık giderleri (sonradan ödeme olarak gönderilen sağlık giderleri), anlaşmalı olsa dahi tercih edilen ürüne ait il dışındaki sağlık kurumları ve bu ürüne özel anlaşma yapılmamış sağlık kurumlarında yapılan sağlık harcamaları karşılanmayacaktır.


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir