APARTMAN VE SİTE ORTAK ALAN PAKET SİGORTASI

 
R.O.Y.A.L. (Ray Ortak Alan Poliçesi ) Yaşam ortak sigortası da…
Aidatların toplanması, bakımların yaptırılması, kat görevlisinin idaresi ve bunların yanında daha bir çok görev ve sorumluluk. Üstüne üstlük birde ortaya çıkan hasarlar sonucu ortaya çıkan maliyetlerin site veya apartman sakinlerine izahı…
Bunları okuduğunuzda apartman veya site yöneticiliğinin ne denli zorlu bir görev olduğunu düşünebilirisiniz. Biz tüm yöneticileri bir çok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran bir poliçe oluşturduk.  
Dedik ki madem yaşam ortak artık sigortası da ortak olsun.
 
Neden Ortak Alan Sigortası?
 
634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde: 
Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’
 
Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: 
‘Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulun Sigorta ettirilmesi gereklidir.’ 
Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.
 
Kimler Yaptırabilir?
 
Apartman yöneticileri
Site Yöneticileri
Profesyönel apartman yönetim firmaları
İnşaat Firmaları

', 0, 1, 1, CAST(0x0000A1A500EFDD19 AS DateTime), NULL, NULL, 176) INSERT [dbo].[NextContents] ([ContentId], [Title], [Content], [IsDeleted], [IsActive], [InsertedUser], [InsertedDate], [UpdatedUser], [UpdatedDate], [NextCategory_Id]) VALUES (112, N'Otel Paket', N'

 

OTEL PAKET SİGORTASI
 
RAY SUIT ile Sizin Yıldızınız hiç kaymasın…
Ray Suıt Otel Paket Sigorta ürünü otellere özgü risklerin analiz edilmesi ve sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucunda tasarlanmış ve bu ihtiyaçlara uygun teminatlarla oluşturulmuştur.
Ray Suıt ile otelinizi tehdit eden riskleri düşünmenize gerek kalmadan rahatlıkla müşterilerinize vereceğiz hizmete odaklanırsınız.
 
Neden Ray Suit?
 
Farklı bir çok branşta ayrı ayrı poliçe yaptırmanız yerine tek bir poliçede tüm bu teminatları içermenin yanı sıra, otel sorumluluk teminatında yer alan ve otellere özel olarak kapsama dahil edilen riskler ile yaşanabilecek otellere özgü risklere karşı da güvence sağlar.


  Devamını Oku
Sayfa Başına Dön  

 

Bina Yangın
Demirbaş Yangın,
 Yangın Mali Mesuliyet,
 Fırtına 
Yer Kayması
Kar Ağırlığı
Duman
Kara Taşıtları Çarpması
Hava araçları çarpması
Enkaz Kaldırma Bina
Deprem Bina, Temeller
GLK-HK-KNN-Terör
Ortak alan teminatı,
3. Şahıs Sorumluluk,
Bitki ve çevre düzenlemesi,
Enflasyon,
Emniyeti suistimal,
Enkaz Kaldırma,
Yakıt ve su sızması,
Taşınan Para,
Geçici Barınma
Cam Kırılması,
Yeni Yatırımlar,
Ferdi Kaza,
İşveren Sorumluluk,
Ortak Alan Bina Hırsızlık,
Makine Kırılması,
Hırsızlık (Demirbaş)
Hukuksal Koruma,
Renovasyon ve Arızi İnşaat
İzolasyon Kusurları


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir