Emniyeti Suiltimal Sigortası

 
İşyerinizde meydana gelecek suistimallere karşı önlem alın!
 
Çalışanlarınızın görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle işyerinizin uğrayacağı zararları teminat altına alır, mali zararlara yol açan kötü sonuçları yaşamayın!
 
Kimler yaptırmalı?
 
Çalışanları olan tüm işyeri sahipleri Ray Sigorta Emniyeti Suistimal Sigortası’ndan faydalanabilir.
Sayfa Başına Dön  

 

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
 
Bu sigorta ile sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar teminat altına alınmıştır
 

Emniyeti suistimal sigortası zorunlu bir sigorta mıdır?

Hayır, emniyeti suistimal sigortası isteğe bağlı bir sigortadır.

Kimler bu sigorta kapsamında olabilir? Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:

- Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar, - Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları, - Diğer personel ve işçiler


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir