Hırsızlığı önleyemeyebilirsiniz ama...

 
Taşınan para ve kıymetli evrakı hırsızlığa karşı güvence altına alabilir, maddi hasarı sigortanızdan temin edebilirsiniz.
 
Kimler yaptırmalı?
 
İşyeri ve bankalar arasında para ve kıymetli evrak taşıması yapan tüm kurumlar Ray Sigorta Taşınan para hırsızlık Sigortası’ndan faydalanabilir.
 
Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
 
“Taşınan para hırsızlık sigortası” işyerleri ile bankalar veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetli evrakların üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanarak yapılacak gasp ve hırsızlıklar ile para ve kıymetli evrakın taşındığı aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziyan ve hasarı güvence altına alın. Taşınan para işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta tazminatı paraların işyerindeki kasadan muhafaza edilmesi kaydıyla taşımanın yapıldığı günün ertesi saat 19,00 a kadar devam eder. Taşınan Para Hırsızlık Sigortası Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör ile yangın ve infilak gibi olaylardan meydana gelen kargaşalıklardan yararlanılarak yapılacak hırsızlık, yağma ve tahribat rizikolarını da isteğe bağlı olarak teminat altına alır.


  Devamını Oku
Sayfa Başına Dön  

 

Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır.
 
• Taşınan Para ve Kıymet
Ek teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlar dışında isteğinize bağlı olarak eklenebilecek teminatlardır.
 
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Taşınan para sigortası yapılan kıymet unutulma yoluyla kaybolduğunda tazminat ödemesi yapılır mı?

Hayır.Teminat dahilinde olan haller; - Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar, - Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar, - Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir