Kimler yaptırmalı?

 
Araç servis, bakım ve onarım faaliyeti uğraşan işyerleri meydana gelebilecek kazalar için Ray Sigorta Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası yaptırabilir.
 
Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
 
“Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası” araç servis istasyonu faaliyetine konu olan işler nedeni ile poliçede yazılı riziko adresinde bulunan vasıtalarda, işletme faaliyetleri sırasında aracın gerek hareket, gerekse durma halinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma ile sınırlı olmak üzere, oluşabilecek kazalar sonucu meydana gelecek hasarları teminat altına alır.
Mesleki sorumluluk teminatına giren bakım, onarım ve tamir hatalarından ve kusurlarından kaynaklanacak zararlar teminat dışıdır.
 
Sayfa Başına Dön  

 

Liftten Düşme Ek Teminatı: Sigortalıya 3. Şahıslar tarafından teslim edilen kara nakil vasıtalarının lift üzerinde bulunduğu sırasında kayma, düşme, devrilme gibi kazalar nedeni ile zarara uğraması sonucu sigortalıya yüklenebilecek sorumluluklardır.
Test Sürüşü Ek Teminatı: Servis istasyonuna tamir, bakım amacı ile bırakılan araçların ilgili kara nakil aracının kullanabilmek için gerekli ehliyete sahip sigortalı veya teknik personeli tarafından kullanılarak poliçe üzerinde belirtilen parkurda yapacakları test sürüşleri sırasında poliçede aksi belirtilmedikçe gidiş dönüş azami 20 km ile sınırlı olarak teminata dahildir. (Hasar durumunda kaza tespit tutanağı ve alkol raporu ibrazı şarttır. Aksi halde hasarlar teminat dışıdır)
 


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir