Üretilen gıdaların tüketimi sırasında doğrudan meydana gelen maddi hasarları poliçede yazılı meblağlara kadar sigortalıya hukuken yüklenebilecek sorumluluğu sigortalının kusuru ölçüsünde temin eder. 

 
Üretimde kullanılan maddelerin kendi ayıp ve kusurlarından meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar hariç olup gıda üretim ve satış yerleri yönetmelik ve tüzüğe uygun şekilde faaliyet göstermelidir.
 
Sayfa Başına Dön  


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir