İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu`nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat talepleri ve ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunacak mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri, hükmolunan toplam tazminat poliçede yazılı teminat limitlerince ödenir.

 
Sayfa Başına Dön  


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir