Çalışmalarınız sırasında kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır.

 
Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
 
Mimar ve Mühendisler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.
 
Sayfa Başına Dön  


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir