Şirketimiz, İngiliz sigorta sektörünce geliştirilen ve Dünya’da yaygın olarak kullanılan “Institute Yacht Clauses” şartları  ile  teminat vermektedir.

 
Sayfa Başına Dön  

 

 
Yangın 
İnfilak 
Yıldırım 
Kötü Niyetli Hareketler 
Hırsızlık 
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet (sorumluluk limitlerinde mutabık kalınmak şartıyla) 
Deniz, Nehir, Göl Ya da üzerinde Seyir Edilmesinin Mümkün Olduğu Diğer Sularda Gelen tehlikeler 
Kumanya, Ekipman, Yakıt İkmali ve Yükleme-Boşlatma Esnasında Meydana Gelen Kazalar


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir