Marinaya bırakılan yat, kotra, gezi tekneleri veya motor gibi deniz vasıtaları veya teçhizatlarının çalışması, karaya çekilirken veya denize indirilirken zarar verilmesi, çekecek yerinde devrilme gibi olaylarda yasal sorumluluğu olan marina işletmecisine düşen tazminatı kapsayan bir sigortadır.

 
 
 
Sayfa Başına Dön  


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir