Ray Sigorta, yeni ürünü MEDIRAY ile Ray Sigorta güvencesi ve MEDIRAY anlaşmalı sağlık kuruluşları hizmet kalitesini bir arada sigortalıların hizmetine sunuyor.

İhtiyaca uygun olarak 3 ayrı grupta hazırlanan MEDIRAY Özel Sağlık Sigortasıyla; her bütçeye uygun prim tutarı ile MEDIRAY’lı kişilerin yaşadıkları ilde bulunan MEDIRAY anlaşmalı sağlık kuruluşlarında avantajlı hizmet alması sağlanıyor.

Sayfa Başına Dön  

Mediray teminat tablosu için tıklayınız.

MEDIRAY Sağlık Sigortası Neleri Kapsamaktadır?

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.

MEDIRAY sağlık sigortasında Hangi Teminatlar Yer Almaktadır?

ağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz 2 temel teminat bulunmaktadır. MEDIRAY sağlık sigortasında 3 ek teminat bulunmaktadır. Doğum Ek Teminatı, Diş Ek Teminatı ve Check-up Ek Teminatı sigortalının tercih ettiği ürüne ek olarak ek primi ödenmek suretiyle alınabilmektedir. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilmektedir.

Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Yatarak tedavi, yapılan tetkik ve incelemeler sonucu, sigortalıların tedavi ve izleminin ancak hastanede ve hastane olanaklı sağlık kuruluşunda en az bir gece yatarak mümkün olduğu durumlardır. Sigortalının hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda; yapılan tedaviler poliçede yatarak tedavi teminatı altında yer alan ilgili teminat limit ve ödeme oranları dahilinde değerlendirilmektedir.

Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabilmektedir. Doktor Reçeteli İlaç Görüntüleme ve Laboratuar Hizmetleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon harcamalarını kapsamaktadır.

Bekleme Süresi Nedir?

Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde bazı hastalıklara ait yatarak tedavilerde bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklarını poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde değerlendirilebilmektedir.

Sağlık Beyanı Doldururken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz / mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

Hangi durumlar acil durum kapsamında yeralmaktadır?

• Trafik kazası • Kalp krizi ve ritm bozuklukları • Hipertansiyon krizleri • Akut solunum problemleri • Hayatı tehdit eden yaralanma • Hayatı tehdit eden düşme • Hayatı tehdit eden iş kazası • Uzuv kopması • Elektrik çarpması • Donma, Yanıklar • Ciddi göz yaralanmaları • Boğulma • Hayatı tehdit eden zehirlenmeler • Anaflaktik tablolar • Alt ekstremite kemik kırıkları ve çıkılar • Şuur kaybına neden olan durumlar • Ani felçler • Şeker ve Üre komaları • Akut Masif Kanamalar • Menenjit, Ensefalit • Yeni doğan komaları, • 39 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), • Solunum ve sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması, (örn: ucu açık çengeli iğne)yabancı cisim bulunması acil durum olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilen hallerin acil tanımına uygunluğu, sigorta şirketinin takdir ve onayına tabidir.

İstisna / muafiyet nedir?

Poliçe genel ve özel şartlarında ayrıntılı olarak ifade edilen ve poliçenizde kapsam dışı bırakılan durumları ifade etmektedir.

Diş tedavi masrafları MEDIRAY sağlık sigortası kapsamında mıdır?

Kaza zaptı ve doktor raporu ile belgelenmek kaydıyla, trafik kazası sonucu zedelenmiş dişlerin eski hallerini alması için diş hekimlerince yapılan diş ve çeneye uygulanan her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale için oluşacak giderleriniz Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında değerlendirilir. Trafik kazası sonucu meydana gelen diş rahatsızlıklarına ait tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kaza raporu ve dişlerin hasar gördüğüne dair doktor raporunun, fatura ile birlikte sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir. Diş Tedavi Ek teminatının alınması durumunda poliçenin ilk 3 ayından sonra, her türlü protetik tedavi, subperostal ve kemik içi implantasyon, pedodonti ve ortodonti giderleri haricindeki muayene, diş röntgen filmi, diş tedavileri (dolgu ve kanal tedavisi), diş çekimi, detertraj, çene cerrahisi ve diş eti hastalıkları ile ilgili tedavi harcamaları ile diş hekiminin yazdığı reçetede belirtilen ilaç giderleri, tedavinin, Türk Diş Hekimleri Birliğince belirtilen asgari ücreti aşmaması kaydıyla poliçede yazılı yıllık ödeme limiti ve oranı dahilinde karşılanır.

Sağlık sigortam doğum ve hamilelik giderlerimi kapsar mı?

Sigortalıların bu teminata sahip olabilmeleri için ek prim ödemeleri gerekmektedir. Bu teminat için ürün kapsamında bulunan MEDIRAY anlaşmalı sağlık kuruluşlarında geçerlidir. Sigortalılığın ilk yılı içerisinde hamileliğin rutin kontrolleri, doğum giderleri ile her türlü kürtaj kapsam dışıdır. Annelik teminatı kapsamına giren harcamalar şirketimizdeki ilk sigortalanma tarihini takip eden 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır. Sigortalının bu teminata hak kazanması için ilk yıl doğum teminatlı bir plan satın alması ve her yenileme döneminde doğum teminatı içeren bir plan satın almaya devam etmesi gerekmektedir. Sigortalının farklı limitleri içeren planlar satın alması halinde, doğum yaptığı yıl içerisinde sahip olduğu teminat limit ve kapsamı geçerli olacaktır. Sigortalı bayanın Bekleme Süresiz Doğum Ek Teminatını alması ve gebeliğin poliçe başlangıç tarihi sonrasında başlaması halinde 12 aylık bekleme süresi uygulanmamaktadır.


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir