Genişletilmiş Kasko ile aklınız aracınızda kalmasın

Genişletilmiş Kasko Sigortası, özel araçlar için hazırlanmış geniş kapsamlı bir kasko paketidir.
 

Kimler yaptırmalı?

Tüm özel araç sahibi müşterilerimiz Genişletilmiş Kasko Sigortası yaptırabilirler.
 

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması; gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar; üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları  hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar; aracın yanması; aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat altına alınır.
 
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile aracın kullanılması sırasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararların Trafik Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmı poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alınır.
 
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile araçta seyahat eden sürücü ve yolcuların aracın kazaya uğraması sonucunda ölmesi, sakatlanması veya yaralanması nedeniyle ortaya çıkan tedavi masrafları poliçede yazılı limitlere kadar temin edilir.
 
Hukuksal Koruma Sigortası, aracın sahibi veya sürücüsünün taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıkların sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde ve hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve edimleri üstlenir.
 


  Devamını Oku
Sayfa Başına Dön  

Kasko poliçenizle aşağıda belirtilen teminatları alabilirsiniz.

 • Çarpma/Çarpışma/K.Niyetli Hareketler
 • Yanma
 • Çalınma
 • Eskime Payı Düşmeme
 • Deprem Yanardağ Püskürme
 • Sel ve Su Basması
 • GLKHH ve Terör
 • Anahtarla Araç Çalınması
 • Hasarsızlık İndirimi Koruma
 • Yurtdışı Kasko
 • Sigara Vb. Madde Zararları
 • Çekme Çekilme Zararları
 • Anahtar Kaybı
 • Patlayıcı Madde Zararları
 • Kemirgen Hayvan Zararları
 • Yanlış Akaryakıt Dolumu
 • Yük Kayması Hasarları
 • İhtiyari Mali Mesuliyet
 • Manevi Tazminat Talepleri
 • Ferdi Kaza Koltuk
 • Hukuksal Koruma
 • İkame Araç Hizmeti-15 Gün
 • Ray Kulüp Hizmetleri
 • Ray Oto Estetik Onarım
 

Trafik Sigortası olan kişinin aracına kasko yaptırması gerekir mi?

Trafik Sigortası aracın 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararları güvence altına alır. Kişinin aracında oluşabilecek hasarlarının karşılanması için kasko sigortası yaptırması gerekir.

Kasko sigortalı araç kaza yaptığında karşı tarafın hasarını da öder mi?

Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Ancak trafik sigortası limitlerinden karşı tarafa bir ödeme yapılması gerekir ve limit aşımı söz konusu olursa, Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir.

Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi neye göre uygulanır?

Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi sigortalının hasar yapmadığı yıllara göre uygulanır. İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60

Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolur mu?

Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolmaz. Tramer kayıtlarından kişinin hasarsızlığı sorgulanır ve hak edilmiş indirim verilir.

Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık indiriminden yararlanabilir mi?

Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık oranı devam eder.

Ruhsat sahibi değiştiğinde kasko sigortası da devredilebilir mi?

Aracın mülkiyet hakkında bir değişiklik olduğunda poliçe iptal edilip kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni ruhsat sahibinin araca yeni bir poliçe yaptırması gerekir.

Aracın aksesuarları kasko sigortasına dahil midir?

Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları sigorta kapsamı içindedir. Araç standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, sigorta bedelleri poliçede ayrıca belirtilmeleri koşuluyla sigorta kapsamına dahil edilebilmektedir.

Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi neye göre uygulanır?

Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi sigortalının hasar yapmadığı yıllara göre uygulanır. İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60

Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolur mu?

Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolmaz. Tramer kayıtlarından kişinin hasarsızlığı sorgulanır ve hak edilmiş indirim verilir.

Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık indiriminden yararlanabilir mi?

Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık oranı devam eder.

Ruhsat sahibi değiştiğinde kasko sigortası da devredilebilir mi?

Aracın mülkiyet hakkında bir değişiklik olduğunda poliçe iptal edilip kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni ruhsat sahibinin araca yeni bir poliçe yaptırması gerekir.

Aracın aksesuarları kasko sigortasına dahil midir?

Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları sigorta kapsamı içindedir. Araç standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, sigorta bedelleri poliçede ayrıca belirtilmeleri koşuluyla sigorta kapsamına dahil edilebilmektedir.


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir