Sorumluluk Sigortası Hasarları

İşveren Mali Sorumluluk Hasarları

 • Talep Yazısı
 • EFT Talimatı
 • Epikiriz raporu
 • Mahkeme bilikişi raporu
 • Maaş bordrosu/SGK Kaydı
 • İş kazası tutanağı
 • İş güvenliği müfettiş raporları
 • Diğer Belgeler

Maluliyet Durumunda

 • Gelir durumunu gösterir belge,
 • Hastane heyet raporu,
 • İş görememezlik raporu,
 • Reçete/fatura asılları.

Vefat Durumunda

 • Defin ruhsatı,
 • Gelir durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene otopsi raporu,
 • Veraset ilamı,
 • Vukualtı aile nufüs kayıt tablosu,
 • Diğer belgeler.

Tedavi Taleplerinde

 • İş görememezlik raporu,
 • Fatura/reçete asılları.

3. Şahıs Mali Sorumluluk Hasarı

 • Talep yazısı
 • EFT talimatı
 • Epikriz Raporu
 • Mesleki sorumluluk poliçelerinde diploma/yetki belgesi
 • Diğer belgeler

Vefat Halinde

 • Defin ruhsatı,
 • Ölüm muayene otopsi raporu,
 • Veraset ilamı,
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablosu,
 • Gelir durumunu gösterir belge.

Maluliyet Hallerinde

 • Gelir durumunu gösterir belge,
 • Hastane heyet raporu,
 • Reçete/fatura asılları.

Tedavi Taleplerinde

 • Reçete/fatura asılları.
 

NOT : Standart olan bu evraklara ilave hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.