Konut Paket Hasarları

Yangın Hasarları

 • Yangının Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması 
 • Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması 
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 
 • Poliçe fotokopisi 
 • İtfaiye raporu 
 • Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı 
 • Zararı gösteren beyan/talepname 
 • Polis veya jandarma tutanağı 
 • Vergi levhası (işyerleri için) 
 • Mal sahipleri için tapu belgesi 
 • Kiracılar için kira kontratı

Dahili Su Hasarları

 • Hasarın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması 
 • Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması 
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 
 • Talep miktarının hazırlanıp gelen ekspere verilmesi 
 • Hasar, komşu bina, mesken gibi yerlerden kaynaklanmış ise mahalli karakola müracaat edilerek zabıt tutulması 
 • Gerekli evrakların hazırlanması 
 • Tapu (binalar için) 
 • Kira Kontratı(ev eşyası için)
 • Vergi Levhası (işyerleri için)
 

Hırsızlık Sigortası (Konutlar için)

 • Hırsızlığın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
 • Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
 • Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
 • Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan ev eşyalarının dökümü
 • Poliçe fotokopisi
 • Genel şartlarda belirtilen bekleme süresinin sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması
 

Hırsızlık Sigortası (İşyerleri için)

 • Hırsızlığın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
 • Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
 • Vergi levhası
 • Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
 • Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan emtianın dökümü
 • Poliçe fotokopisi
 • Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

NOT : Standart olan bu evraklara ilave hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.