Mühendislik Sigortası Hasarları

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
 • Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
 • Teknik servis raporu ve fiyat teklifi
 • Sigortalı cihaz alış faturası
 • Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 • Hasar fotoğrafları

Makine Kırılması Sigortası Hasarları

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
 • Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
 • Sigortalı makine alış faturası
 • Yetkili servis raporu ve fiyat teklifi
 • Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 • Tescil belgesi  (iş makineleri için)
 • Operatör belgesi (iş makineleri için)
 • Hasar fotoğrafları

İnşaat Sigortası Hasarları

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
 • Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
 • Keşif özeti hak ediş raporlar
 • Sigortalı talebi
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme ve/veya protokol
 • Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasar nedenine bağlı olarak istenecek belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu, kasa tutanak ve raporları)

Montaj Sigortası Hasarları

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
 • Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
 • Keşif özeti hak ediş raporlar
 • Sigortalı talebi
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme ve/veya protokol
 • Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasar nedenine bağlı olarak istenecek belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu, kasa tutanak ve raporları)

NOT : Standart olan bu evraklara ilave hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.