Kişisel Verilerin Korunması

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Ray Sigorta A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kanun ile belirlenen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenebilir?

 • Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Ana hissedarımıza,
 • Doğrudan/dolaylı ana şirketimize ve yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren grup şirketlerimize,
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere,
 • Sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörlere yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilir.

Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle, nasıl topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük tarafından, iş birliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, banka ve brokerler tarafından, www.raysigorta.com.tr ve mobil uygulamamız üzerinden veya 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel verileri işlenen kişi olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesi gereği, Şirketimiz web sitesinde iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir,
 • KVKK’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteyebilir,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilir,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Müşteri Hizmetlerimize 444 4 729 numaralı telefondan veya  iletişim formunu kullanarak ulaşabilirsiniz.