Ev Yardım

 

RAY KULÜP EV YARDIM

 
Ray Kulüp Ev Yardım Hizmetleri, Konut Sigortası poliçe sahiplerine verilen yardım hizmetleri bütünüdür. Poliçe sahipleri ihtiyaç duydukları vakit Ray Kulüp'ün aşağıdaki ev yardım hizmetlerinden 365 gün 24 saat yararlanabilmektedirler.
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurulması gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 

Tesisat

1. Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb .tesisat kapsamı dışındadır) kadar ki kısmı kapsar.
 
Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda Ray Kulüp  bu tür tesisatın şartlarının   böyle  bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı konutu korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.
 
2. Ray Kulüp poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 300 TL sınırına kadar çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
 
Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
Sigortalı tahmini masrafları kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak toplam masrafın, 300 TL'na kadar olan kısmını şirket karşılayacak, 300 TL'nı aşan kısmını sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir.
 
Sigortalının tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün olduğu hallerde, tamirat 300 TL sınırına kadar yapılacaktır.
 
3. İstisnalar
 
A) Konut içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri. 
 
B) Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat  (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).
 
C) Su borularına bağlı her türlü eletrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.
 
D) Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, konut'a ait sabit tesisat / donanımdaki hasar.Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile konut'a ait olarak kabul  edilmeyecektir.
 
E)  Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.
 
F)  Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır.
 
 
 Elektrik
 
1. Müşteriye ait konut içindeki elektrik tesisat, direkt konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı, priz , vb. hariç) kadar ki kısmı kapsar. Konutta meydana gelen kısa devre konutun dışındaki, konuta ait sayaç veya kofre sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır.
 
Müşteriye ait konutun  içerisinde, konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektriçiyi gönderecektir.  
 
2. Ray Kulüp poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 300 TL sınırına kadar çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
 
Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
3.  İstisnalar
 
A) Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.
 
B) Elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.
 
C) Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
 
D) Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dışıdır.
 
 
Anahtar
 
1. Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine bağlı olarak, konutun emniyetsiz bir halde olması veya konuta girilememesi durumunda, Ray Kulüp bu tür tesisatın şartlarının   böyle  bir tamiratı mümkün kıldığı zaman, konutu daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarcı gönderecektir.
 
2. Ray Kulüp poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 300 TL sınırına kadar çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
 
3. Eğer yukarıda bahsedilen bazı olaylardan dolayı konut'a girmek mümkün olmazsa Ray Kulüp içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili 1.100 TL sınırına kadar olan masrafları da  karşılayacaktır.
 
 
Cam  işleri
 
1. Konutun dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, Ray Kulüp  hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir.
 
2. Ray Kulüp poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 300 TL sınırına kadar çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
 
 
Doktor veya Ambulans Gönderilmesi
 
Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında, Ray Kulüp doktorunun kararıyla konuta gidecek ambulansı veya doktor ücretini sene içinde 3 olaya kadar olay başına 300 TL olarak karşılayacaktır.
 
Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi 
 
Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında veya ameliyat sonrası bakım için, konutta Sigortalı'ya bakacak başka kimse yok ise, Ray Kulüp doktorunun kararıyla konuta gidecek uzman hemşire veya refakatçi ücretini sene içinde 3 olaya kadar olay başına 300 TL olarak karşılayacaktır. 
 
Otel Hizmeti
 
Konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi ve Ray Kulüp’ün onayı ile, en fazla 5 kişi için, 2 güne kadar günlük kişi başına azami 300 TL limitli otel masrafları Ray Kulüp tarafından karşılanacaktır. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yakın anlaşmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir.
 
Güvenlik Şirketi 
 
Konutta meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar durumunda, sigortalının talebi ve Ray Kulüp’ün onayı ile, konutu koruma ve gözetim altına alma masrafları Ray Kulüp tarafından karşılanacaktır. Konutun güvenliği sağlanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir.
 
Sigortalı Faturalarının Ödemesi 
 
Sigortalı geçirdiği kaza sonucunda doktor onayı ile konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutunun abone faturalarının bedelleri sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tüm tedavi ve nekahat devresi süresince Ray Kulüp görevlileri Sigortalı namına faturaların ödenmesi işlemini yapacaktır. 
 
Hastanede Yatma Durumunda Yardım
 
Konutta meydana gelen bir hasar sonucunda Sigortalının hastanede yatması gerekirse ve yatış süresi 7 günü aşarsa aşağıdaki hizmetlerden birisi Ray Kulüp tarafından karşılanacaktır.
 
- Refakatçinin bir defaya mahsus hastaneye nakli.
- Çocukların (17 yaş altındaki) akrabaların yanına refakatçi eşliğinde bir defaya mahsus nakli.
- Çocuk bakımı (Azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de).
 
 
GENEL İSTİSNALAR
 
Maddede bahsedilen özel istisnaların yanında, bu  sigorta  dolaylı veya dolaysız  olarak aşağıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen  bedensel ve maddi zararları  kapsamaz.
 
1. Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar.
 
2. Mücbir sebepler (doğal felaketler), dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar.
 
3. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.
 
4.  Ray Kulüp’ün ön onayı  veya kabulu olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.
 
5. Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı.
 
 
PROFESYONEL EV HİZMETLERİ ORGANİZASYONU  
 
Acil  hizmetlerin düzenlemesi  ile  ilgili olmayan her türlü durum  için , Ray Kulüp  sigortalının isteği  üzerine, aşağıda belirtilen konularda takribi (tahmini) hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini gönderecek ve bilgi sağlayacaktır.
 
1. Tesisat
2. Elektrik
3. Anahtar İşleri
4. Cam İşleri
5. Duvar İşleri 
6. Boya İşleri
7. İnşaat İşleri
8. Marangoz
9. TV anteni/ Anten /Bağlantı
10. Halı dekorasyonu ve halı yıkama firmaları
11. İlaçlama şirketleri
12. Temizlik şirketleri
13. Evden eve nakliyat şirketleri
14. Güvenlik şirketleri
15. Çelik kapı
16. Halı ve döşemelik kumaşçılar
17. Isıtma ve havalandırmacılar
18. Beyaz ve kahverengi eşya servis ve bayi telefonları
 
Bu liste yeni hizmetlere açıktır, bu yüzden bu listede yer almayan diğer faaliyetler hakkında da bilgi verilebilir. Ev yardım organizasyon hizmetleri mesai saatleri içinde verilecektir.
 
Ev yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı Ray Kulüp tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
 
 
BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ
 
Tüm Türkiye   
 
Otomotiv yetkili servis ve bayi bilgileri
Yol ve kaza durumu bilgileri
Ambulans organizasyonu
Ulaşım araçları ile ilgili tarife, bağlantı ve bilgiler
Seyahat ve uçak seferleri ile ilgili bilgiler
Büyükelçilikler ve konsolosluk bilgileri, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgiler
Rezervasyon servisi : Uçak, otobüs, otel, rent-a-car (profesyonel sürücü hizmeti) için mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılması
Turistik bilgiler
Çiçek gönderme
Nöbetçi eczaneler ve diğer eczaneler ile ilgili telefon ve adresler
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
Döviz kurları bilgileri
Web Sitesi tasarımı organizasyonu
Tercüme servisleri
 
İstanbul, Ankara ve İzmir
 
Doktor, hemşire ve refakatçi organizasyonları 
Veteriner, hayvan bakımı ve hayvan hastanesi organizasyonları
Bakıcı organizasyonları ( Yaşlılar ve çocuklar için)
Cenaze nakli ve defin organizasyonu
Restoran, sinema ve konserler için mümkün olabilen durumlarda rezervasyon ve bilet temini 
Kültürel hizmetler : Tiyatro, opera, bale, konser, fuar, festivaller ve sinema ile ilgili bilgiler 
Özel günler için organizasyon
Limuzin servisi
 
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Ray Sigorta tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.