İşyeri Yardım

 

RAY KULÜP İŞYERİ YARDIM

Poliçe sahipleri ihtiyaç duydukları vakit Ray Kulüp'ün aşağıdaki işyeri yardım hizmetlerinden 365 gün 24 saat yararlanabilmektedirler.
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurulması gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
 
Tesisat 
 
1. Müşteriye ait işyeri içindeki sıhhi tesisat direkt işyerine ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb .tesisat kapsamı dışındadır) kadar ki kısmı kapsar.
 
İşyerinin iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda Ray Kulüp, bu tür tesisatın şartlarının böyle  bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı işyerini korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.
 
2. Ray Kulüp poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 300 TL sınırına kadar çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
 
Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
Sigortalı tahmini masrafları kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak toplam masrafın, 300 TL'na kadar olan kısmını şirket karşılayacak, 300 TL'nı aşan kısmını sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir.
 
Sigortalının tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün olduğu hallerde, tamirat 300 TL sınırına kadar yapılacaktır.
 
3. İstisnalar
 
A) İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri. 
 
B) İşyerinin içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat  (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).
 
C) Su borularına bağlı her türlü eletrikli  eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.
 
D) Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, işyerine ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile işyerine ait olarak kabul  edilmeyecektir.
 
E)  Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.
 
F) Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır.
 
Elektrik
 
1. Müşteriye ait işyeri içindeki elektrik tesisat, direkt işyerine ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı, priz, vb. hariç) kadar ki kısmı kapsar. İşyerinde meydana gelen kısa devre işyerinin dışındaki, işyerine ait sayaç veya kofra sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır.
 
Müşteriye ait işyerinin içerisinde, işyerinin içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir.  
 
2. Ray Kulüp acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı) malzeme ve işçilik masraflarını maksimum 3 kere ve 300 TL sınırına kadar karşılayacaktır. 
 
Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
3.  İstisnalar
 
A) Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.
 
B) Elektrikle çalışan ısıtıcı,  elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.
 
C) İşyerinde veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
 
D) Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dışıdır.
 
Anahtar
 
1. Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine bağlı olarak, işyerinin emniyetsiz bir halde olması veya işyerine girilememesi durumunda, Ray Kulüp bu tür tesisatın şartlarının   böyle  bir tamiratı mümkün kıldığı zaman, işyerini daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarcı gönderecektir.
 
2. Ray Kulüp acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı) malzeme ve işçilik masraflarını maksimum 3 kere ve 300 TL sınırına kadar karşılayacaktır. 
 
Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
3. Eğer yukarıda bahsedilen bazı olaylardan dolayı işyerine girmek mümkün olmazsa, Ray Kulüp içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili 1.750 TL sınırına kadar olan masrafları da karşılayacaktır. Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
Cam işleri
 
1. İşyerinin dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, Ray Kulüp hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı işyerini korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir.
 
2. Ray Kulüp acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı) malzeme ve işçilik masraflarını maksimum 2 kere olmak şartıyla 500 TL limitine kadar karşılayacaktır.
 
Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
 
GENEL İSTİSNALAR
 
Maddede bahsedilen özel istisnaların yanında, bu  sigorta  dolaylı veya dolaysız  olarak aşağıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen  bedensel ve maddi zararları  kapsamaz.
 
1. Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar.
 
2. Mücbir sebepler (doğal felaketler), dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar.
 
3. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.
 
4.  Ray Kulüp’ün ön onayı  veya kabulu olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.
 
 
 PROFESYONEL İŞYERİ HİZMETLERİ ORGANİZASYONU
 
Acil  hizmetlerin düzenlemesi  ile  ilgili olmayan her türlü   durum  için, Ray Kulüp  sigortalının isteği  üzerine, aşağıda belirtilen konularda takribi (tahmini) hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini gönderecek ve bilgi sağlayacaktır.
 
1. Tesisat
2. Elektrik
3. Anahtar
4. Cam İşleri
5. Duvar İşleri 
6. Boya İşleri 
7. Marangoz
8. TV anteni/ Anten /Bağlantı
9. Nakliyat İşleri 
10. Güvenlik Şirketi
11. Halı dekorasyonu, halı yıkama
12. İlaçlama şirketleri
13. Çelik Kapı
14. Temizlik şirketleri
 
Bu liste yeni hizmetlere açıktır, bu yüzden bu listede yer almayan diğer faaliyetler hakkında da bilgi verilebilir. İşyeri yardım organizasyon hizmetleri mesai saatleri içinde verilecektir.
 
İşyeri yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı Ray Kulüp tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.