Kasko Hafif Ticari

 

RAY KULÜP HAFİF TİCARİ ARAÇ                          

 
A.ARAÇ TEMİNATLARI
 
Aracın çekilmesi veya kurtarılması hizmetleri 0 km.’den, diğer hizmetler 25 km.’den verilmektedir. 
 
Ray Kulüp, bu menfaatleri, en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye’nin her yerinde temin edecektir.
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurmanız gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
Aracın çekilmesi
 
Kaza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği ildeki en yakın Anlaşmalı Servise 600 TL limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır.  İl sınırı içerisinde anlaşmalı servis yok ise araç o il sınırları içerisindeki istenilen servise çekilir veya sigortalının talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilebilir. Aracın sigortalı talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilmesi durumunda oluşacak fark sigortalı tarafından ödenecektir. Olay başına üst limit 600 TL, yıllık toplam limit 1.200 TL dir. Kaza durumunda yılda azami 2 defa hizmet verilir. 
 
Arıza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği ilde istenilen servise 600 TL limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır. Arıza durumunda yılda azami 1 defa hizmet verilir. Arıza durumunda sadece Ray Kulüp hizmet vermektedir.
 
Mekanik ve elektrik arızalarında 10 yaş üstü araçlar kapsam dışıdır.
 
Aracın kurtarılması
 
Aracın devrilmesi, yan yatması veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda, aracın çekilerek veya vinç ile bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması sağlanacaktır.  Aracın kurtarılması hizmeti yılda azami 2 defa verilir. Olay başına üst limit 600 TL dir.
 
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Ray Kulüp sorumlu değildir.
 
Lastik değiştirilmesi hizmeti
 
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için,  aracın yüksüz olması ve araçta mevcut olan yedek lastik ve lastik değiştirme ekipmanları (araçta uygun bijon, kriko vb olmayabilir) ile değiştirmek üzere olay yerine Ray Kulüp bir servis sağlayıcı gönderecektir. Ray Kulüp, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 600 TL limit dahilinde sağlanacak. 
 
Araç kazası nedeniyle konaklama ve seyahat
 
Araç kazası durumunda, Ray Kulüp aşağıdaki masrafları karşılayacaktır. 
 
a) Eğer sigortalı araç 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar sigortalı başına 3* veya 4* otelde konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA DA,
 
b) Araç 4 mesai günü içinde tamir edilemez ise, Ray Kulüp, sigortalının Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.
 
Lehdar’ın araç kazası sonucu yaralanması durumunda nakli 
                     
Lehdar’ın, Sigortalı araç ile gerçekleştirilen bir trafik kazası sonucu yaralanması nedeniyle, Ray Kulüp, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Ray Kulüp doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.  
                 
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  
 
Ray Kulüp hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel bir kuruluş tarafından bu hizmet verilse de Ray Kulüp, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.  
 
Hava Ambulansının gerekli olduğu durumlarda Ray Kulüp sadece hizmetin organizasyonundan sorumlu olacak, ancak oluşacak her türlü masraf Sigortalı tarafından ödenecektir.
 
C. KASKO İKAME ARAÇ HİZMETİ
 
İKAME ARAÇ 15 GÜN:
 
Kasko İkame Araç Hizmeti kapsamında kasko poliçesi teminatına dahil bir hasar nedeni ile aracını kullanamayacak sigortalılarımıza, Türkiye'nin her yerinde ekonomik sınıf kiralık araç tahsis edilmektedir. İkame araç hizmetinden yararlanabilmek için;
 
- 15 gün ikame araç teminatınızın olması ve ikame araç teminatı kapsamında bir kazanın gerçekleşmesi gereklidir.
 
- Sigortalı aracın trafikte emniyetli seyir edemeyecek durumda olması gereklidir.
 
- Otocam, ototeyp hasarları hallerinde ikame araç temin edilmeyecektir.
 
- Hasarın onarımı ve ikame araç hizmetinin süresi eksper tarafından tayin edilecek olup, onarım süresi 48 saati aşmalıdır.  Bu kaza sonucu araçta oluşan hasarın onarım süresinin, 48 saatten az olması ve eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, tampon üzerindeki çizikler, göçükler ve benzeri hasarlar kapsam dışıdır)
 
- Herhangi bir nedenle onarım süresi tespit edilmiş günü aşarsa, aşan gün sayısı ile ilgili hizmet ücreti sigortalı tarafından ödenecektir. 
 
- Azami süre her bir hasarda 15 gün ve poliçe döneminde 2 defa ile sınırlıdır. 
 
- Aracın çalınması halinde, çalınmasından itibaren 24 saat geçtikten sonra ve polis raporunun ibrazı şartı ile, poliçe vadesi içinde 1 kere ile sınırlı olmak üzere araç bulununcaya kadar azami 30 güne kadar ikame araç hizmeti verilecektir. Çalınma hasarlarında ikame araç talep edilebilmesi için hasar dosyası açılmış olması gerekmektedir. Aracın çalınması durumunda, İkame kiralık araç süresi her şartta azami aracın bulunmasını takip eden ve Ray Kulüp tarafından tespit edilen tamir süresi ile sınırlıdır.
 
- İkame araç, talep edilen yere en yakın anlaşmalı kiralık araç firmasının bir ofisinden teslim alınır ve teslim edilir. Ancak, Şirket kiralık araç firmasının ofisinin olduğu şehir merkezlerinde ücretsiz kiralık araç teslimi için gerekli gayreti gösterecektir
 
Temin edilecek ikame araç modelleri:
Fiat Palio, Fiat Albea, Renault Clio, Hyundai Accent, Getz
 
İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).
     -Trafik cezaları,
     -Yakıtın eksik teslim edilmesi, 
     -Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
     -Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan 
      ticari kayıplar
 
 
KOŞULLAR
 
a) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı'nın veya Lehdar'ın bu Poliçe'nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
 
b) Sigortalanan Lehdar'ın bu Poliçe kapsamındaki telebi için Lehdar;
  • Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
  • İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket'e en kısa zamanda telefon etmelidir.
  • Şirket'e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
  • Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
 
İSTİSNALAR
 
Ray Kulüp, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
 
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
 
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,   
 
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 
g) Araç sürücüsünün;
 
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
 
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
            
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                           
                                           
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
                          
(i)      Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii)     Sportif faaliyetler,
(iii)    Suç hareketleri,
(iiii)   Bahisler.      
 
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
 
l) Yakıt donması (bir defadan fazla)
 
m) Yoğun kar, buzlanma, aracın donması, çamura saplanma vb. araca bağlı olmayan çevresel faktörlerle bağlı talepler kapsam dışı olup sadece organizasyon hizmeti verilir. Ancak herhangi bir yoğunluğun olmadığı ve imkanların elverdiği ölçüde kar lastiği, patinaj zinciri vb. tedbirini almış sigortalı aracların kar ve buzlanma sebebi ile şehir içinde yolda kalması durumunda bu hizmet ücretsiz olarak verilebilir.
 
Ray Kulüp, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
 
b) Ray Kulüp yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
 
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
 
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.