Kasko (Hususi)

 

RAY KULÜP HUSUSİ ARAÇ

 
A.ARAÇ TEMİNATLARI
 
 
Aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan itibaren 0 km.’de, diğer hizmetler 25 km.’den itibaren tüm Türkiye'de verilmektedir. 
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurulması gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
 
Aracın çekilmesi 
 
Kaza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği ildeki en yakın Anlaşmalı Servise 500 TL limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır. İl sınırı içerisinde anlaşmalı servis yok ise araç o il sınırları içerisindeki istenilen servise çekilir veya sigortalının talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilebilir. Aracın sigortalı talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilmesi durumunda oluşacak fark sigortalı tarafından ödenecektir. Olay başına üst limit 500 TL, yıllık toplam limit 1.000 TL dir. Kaza durumunda yılda azami 2 defa hizmet verilir. 
 
Arıza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği ilde istenilen servise 500 TL limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır. Arıza durumunda yılda azami 1 defa hizmet verilir. Arıza durumunda sadece Ray Kulüp hizmet vermektedir.
 
 
Aracın kurtarılması
 
Aracın devrilmesi, yan yatması veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda, aracın çekilerek veya vinç ile bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması sağlanacaktır.  Aracın kurtarılması hizmeti yılda azami 2 defa verilir. Olay başına üst limit 500 TL dir.
 
Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise, bagaj veya yükün boşaltılmasından Ray Kulüp sorumlu değildir.
 
 
Lastik değiştirilmesi hizmeti
 
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Ray Kulüp araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Ray Kulüp, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 500 TL limit dahilinde sağlanacaktır. 
 
 
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
 
Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 500 TL limit dahilinde çektirilecektir.
 
 
Oto kapı kilit hizmeti
 
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Ray Kulüp kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Ray Kulüp, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. 
 
Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 500 TL limit dahilinde sağlanacaktır. 
 
 
Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat
 
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Ray Kulüp azami 5 kişi için aşağıdaki masrafları karşılayacaktır. 
                  
a) Eğer araç aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar 3 veya 4 yıldızlı otelde aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), (4* otel mevcut değilse, 3* otelde) 
                          
b) Eğer tamir süresi 48 saati aşarsa, Ray Kulüp, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak, bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.
          
Eğer Lehdarlar’ın sayısı ikiden fazla ise ve hasarı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli 1.000 TL’den fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir araç sağlanacaktır.
 
 
Aracın çalınması nedeniyle konaklama ve seyahat
 
Eğer Araç çalınmış ise, Ray Kulüp, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.
 
 
Profesyonel sürücü hizmeti
 
Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı, kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Ray Kulüp, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.
 
 
B. FERDİ TEMİNATLAR
 
Ray Kulüp, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgahı'ndan 25 km. uzakta ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat etmekte ise tüm Türkiye'de temin edecektir.  
 
 
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi
                   
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Ray Kulüp, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Ray Kulüp doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.  
                    
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  
 
 
Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi
 
Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Ray Kulüp eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.
               
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Ray Kulüp, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere  gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.
 
 
Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
                
Ray Kulüp, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir :
                                  
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 360 TL’na kadar konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı).
                                         
 
Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları
 
a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkametgah’ında  ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Ray Kulüp, Lehdar’ın Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecektir.
 
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
                                 
b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Ray Kulüp, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.
 
 
Kaza sonucu Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli 
                 
Lehdar’ın kaza sonucu vefatı halinde Ray Kulüp;
  
a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı’na naklini organize edecektir. 
b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkametgahları’na dönüşünü organize edecektir.
c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Ray Kulüp, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir.
 
Bu teminatla ilgili ödenecek azami miktar 6.350 TL.-’dır. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. 
 
Yukarıda (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. 
 
 
Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
 
Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde  bulunması gerektiği durumlarda, Ray Kulüp, Lehdarlar’dan birinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir. 
 
 
C. KASKO İKAME ARAÇ HİZMETİ
 
İKAME ARAÇ 15 GÜN:
 
Kasko İkame Araç Hizmeti kapsamında kasko poliçesi teminatına dahil bir hasar nedeni ile aracını kullanamayacak sigortalılarımıza, Türkiye'nin her yerinde ekonomik sınıf kiralık araç tahsis edilmektedir. İkame araç hizmetinden yararlanabilmek için;
 
- 15 gün ikame araç teminatınızın olması ve ikame araç teminatı kapsamında bir kazanın gerçekleşmesi, dosya açılması ve eksper atanması gereklidir. 
 
-Tahsis edilecek kiralık araç gün sayısı; hakem makamı olan eksper tarafından, tespit edilen onarım gün sayısı kadardır. Onarım gün süresi belirlenirken parça temini ve servis yoğunluğu dikkate alınmaz. Eksper atanmayan faturalı dosyalarda kiralık araç tahsisi yapılmaz.
 
- Azami süre her bir hasarda 15 gün ve poliçe döneminde 2 defa ile sınırlıdır. 
 
- Kiralık araç hizmetinden yararlanabilmek içinbir hasar dosyası açılmış olması gereklidir. 
 
- Sigortalı aracın trafikte emniyetli seyir edemeyecek durumda olması gereklidir.
 
- Otocam, ototeyp hasarları, pert hallerinde ve faturalı hasarlarda ikame araç temin edilmeyecektir.
 
- Hasarın onarımı ve ikame araç hizmetinin süresi eksper tarafından tayin edilecek olup, onarım süresi 48 saati aşmalıdır.  Bu kaza sonucu araçta oluşan hasarın onarım süresinin, 48 saatten az olması ve eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, tampon üzerindeki çizikler, göçükler ve benzeri hasarlar kapsam dışıdır)
 
- Herhangi bir nedenle onarım süresi tespit edilmiş günü aşarsa, aşan gün sayısı ile ilgili hizmet ücreti sigortalı tarafından ödenecektir. 
 
- Aracın çalınması halinde, çalınmasından itibaren 24 saat geçtikten sonra ve polis raporunun ibrazı şartı ile, poliçe vadesi içinde 1 kere ile sınırlı olmak üzere araç bulununcaya kadar azami 30 güne kadar ikame araç hizmeti verilecektir. Çalınma hasarlarında ikame araç talep edilebilmesi için hasar dosyası açılmış olması gerekmektedir. Aracın çalınması durumunda, İkame kiralık araç süresi her şartta azami aracın bulunmasını takip eden ve Ray Kulüp tarafından tespit edilen tamir süresi ile sınırlıdır.
 
- İkame araç, talep edilen yere en yakın anlaşmalı kiralık araç firmasının bir ofisinden teslim alınır ve teslim edilir. Ancak, Şirket kiralık araç firmasının ofisinin olduğu şehir merkezlerinde ücretsiz kiralık araç teslimi için gerekli gayreti gösterecektir
 
- Tamiratın mutabık kalınan süreden kısa sürmesi durumunda ikame araç iade edilecektir.
 
- Ray Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir. 
 
- İlgili kazaya bağlı olmayan estetik tadilatlar, onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler teminat dışıdır.
 
- Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.
 
- Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar sigortalı tarafından karşılanır.
 
 
Temin edilecek ikame araç modelleri:
 
ARAÇ GRUBU MUHTEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÖRNEK ARAÇ TİPLERİ
A – B Binek tipi, 4-5 kapı, AC , AB, ABS ,
motor hacmi 1200 – 1500 cc  arası
  Hyundai - Accent - Era - İ30
Renault – Clio
Fiat - Albea – Punto
Ve benzer modelli 1.4 araçlar
 
Not: Araç özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik gösterebilir.
Otomatik vites veya dizel araç talepleri bölgedeki anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo imkanları dahilinde karşılanır.
 
 
İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).
     -Trafik cezaları,
     -Yakıtın eksik teslim edilmesi, 
     -Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
     -Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan 
      ticari kayıplar
 
 
D. BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ
 
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Ray Kulüp tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
 
Turistik Bilgiler
 
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
 
Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
 
Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
 
Döviz kurları bilgileri
 
Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi 
 
Konaklama ile ilgili bilgi
 
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
 
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
 
Özel günler için organizasyon
 
Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
 
Tercüme hizmetleri
 
Çiçek gönderme hizmetleri
 
Diğer bilgi hizmetleri
 
 
KOŞULLAR
 
a) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı'nın veya Lehdar'ın bu Poliçe'nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
 
b) Sigortalanan Lehdar'ın bu Poliçe kapsamındaki telebi için Lehdar;
  • Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
  • İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket'e en kısa zamanda telefon etmelidir.
  • Şirket'e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
  • Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

 

İSTİSNALAR
 
Ray Kulüp, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
 
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,   
 
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 
g) Araç sürücüsünün;
 
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
 
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
            
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                           
                                           
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
                          
(i)      Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii)     Sportif faaliyetler,
(iii)    Suç hareketleri,
(iiii)   Bahisler.      
 
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
 
l) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 
m) Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek,
 
n) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 
o) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 
p) İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
 
 
Ray Kulüp, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
 
b) Ray Kulüp yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
 
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
 
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.