Motorsiklet Yardım

 

RAY KULÜP MOTORSİKLET 

 

A.ARAÇ TEMİNATLARI
 
Ray Kulüp, aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah’tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat edilmekte ise tüm Türkiye'de temin edecektir.  
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurulması gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
 
Aracın çekilmesi ve kurtarılması
 
Aracın yangın, trafik kazası veya arıza neticesinde hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp  motosikletin aynı il sınırları içerisindeki istenilen Servise çekilmesini ücretsiz olarak sağlayacaktır.  Olayın meydana gelmiş olduğu il sınırları dahilinde Servis yok ise veya sigortalı motosikletini başka bir il’e çektirmek isterse, Ray Kulüp aracın şehirlerarası çekim ücretini 250 TL limit dahilinde sağlayacaktır.  Olay başına üst limit 250 TL, yıllık toplam limit 500 TL dir. Kaza durumunda yılda azami 2 defa, arıza durumunda ise 1 defa hizmet verilir. Arıza durumunda sadece Ray Kulüp hizmet vermektedir.
 
Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 250 TL limite kadar sağlanacaktır.  Aracın kurtarılması hizmeti yılda azami 2 defa verilir. Olay başına üst limit 250 TL, yıllık toplam limit 500 TL dir.
 
 
Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat
 
Aracın arıza, kaza veya çalınması durumunda, Ray Kulüp motorsiklet ile yolculuk eden kişiler (azami 2 kişi) için aşağıdaki seçeneklerden birini karşılayacaktır: 
 
a) Eğer tamirat aynı gün içerisinde yapılamıyorsa, azami 2 güne kadar 4* otelde aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA DA,
 
b) Tamirat aynı gün içerisinde yapılamıyorsa, Ray Kulüp, Araç Sahibi’nin Daimi İkametgah’a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Araç Sahibi seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak, bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir. 
a) ve  b) teminatlarından sadece biri, Çekici/Kurtarıcı Hizmetinin Ray Kulüp tarafından verilmiş olması şartı ile ve sigortalının Daimi İkametgah İli dışında verilir.
                
 
B.FERDİ TEMİNATLAR
 
Ray Kulüp, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgah ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir.
 
                  
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi
 
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Ray Kulüp, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Ray Kulüp’ün doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.  
                    
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  
 
Ray Kulüp hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel kuruluş tarafından bu hizmet verilse de Ray Kulüp, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.  
 
Ray Kulüp sadece Kara Ambulansı ile nakil maliyetlerini ödemekle yükümlü olacaktır. Hava ambulansı veya diğer nakil araçları ile ilgili olarak Ray Kulüp sadece organizasyondan sorumlu olacak ve her türlü maliyet sigortalı tarafından ödenecektir.
 
Kaza sonucu Vefat eden Lehdar’ın nakli 
 
Lehdar’ın vefatı halinde Ray Kulüp; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı’na naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. 
           
Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
 
Ray Kulüp, Lehdar’ın 8 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir :
                                  
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 8 günle sınırlı olmak üzere, 4* lı otelde (eğer yoksa 3*) konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı).
 
 
İSTİSNALAR
 
Bu teminatlar birbirini izleyen azami 60 günü aşmayan seyahatler için geçerlidir.
 
Ray Kulübün, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Bu Ürün kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
 
b) Bu Ürün kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
 
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, 
 
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 
g) Araç sürücüsünün;
 
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
 
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
     
h) Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda, 
                                           
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
                          
(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii) Sportif faaliyetler,
(iii) Suç hareketleri,
(iiii) Bahisler.      
 
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
 
l) Ürün’ün geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, 
 
m) İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma,
 
n) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), salgın hastalıklar,
 
o)Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi
ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar.
 
 
Ray Kulüp, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
 
b) Ray Kulüp yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.
 
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
 
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.