Taksi Yardım

 

RAY KULÜP TAKSİ  

 
A.ARAÇ TEMİNATLARI
 
Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ili dışında tüm Türkiye’de verilmektedir. 
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurulması gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
 
Aracın çekilmesi ve kurtarılması
 
Aracın arızalanması veya kazası durumlarında en yakın Ray Sigorta anlaşmalı veya yetkili servise aracın nakli temin edilecektir. Kaza, yanma ve hırsızlık durumlarında aynı il içerisinde Sigortalı’nın istediği anlaşmalı veya yetkili servise aracın nakli sağlanacaktır. Her iki durumda da aracın çekilmesi teminatı için limit 600 TL, yıllık toplam limit 1200 TL’dir.
 
Arıza durumunda 1 kez, kaza durumunda 2 defa hizmet verilecektir. 
 
Sigortalı aracın yan yatması, devrilmesi veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda aracın kurtarılma hizmeti sağlanacaktır. Aracın kurtarılması teminatı için limit 600 TL, yıllık toplam limit 1200 TL’dir.
 
Oto kapı kilit hizmeti
 
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Ray Kulüp kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Ray Kulüp, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. 
 
Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 500 TL limit dahilinde sağlanacaktır. 
 
Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat
 
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masraflardan birini karşılayacaktır.
 
a) Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar Lehdar başına her gün için 150 TL limite kadar aracın onarımını bekleme amacıyla otel masrafları (standart oda+kahvaltı) YA DA,
 
b) Tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdar seyahata devam isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.
 
 
Aracın çalınması nedeniyle konaklama ve seyahat
 
Eğer Araç çalınmış ise, Ray Kulüp, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.
 
Profesyonel sürücü hizmeti
 
Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı, kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Ray Kulüp, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.
 
                
B.BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ
 
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Ray Kulüp tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
 
Turistik Bilgiler
 
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
 
Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
 
Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
 
Döviz kurları bilgileri
 
Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi 
 
Konaklama ile ilgili bilgi
 
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
 
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
 
Özel günler için organizasyon
 
Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
 
Tercüme hizmetleri
 
Çiçek gönderme hizmetleri
 
Diğer bilgi hizmetleri
 
 
İSTİSNALAR
 
Bu teminatlar birbirini izleyen azami 60 günü aşmayan seyahatler için geçerlidir.
 
Ray Kulübün, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Bu Ürün kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
 
b) Bu Ürün kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
 
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, 
 
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 
g) Araç sürücüsünün;
 
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
 
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
     
h) Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda, 
                                           
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
                          
(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii) Sportif faaliyetler,
(iii) Suç hareketleri,
(iiii) Bahisler.      
 
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
 
l) Ürün’ün geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, 
 
m) İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma,
 
n) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), salgın hastalıklar,
 
o)Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi
ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar.
 
 
Ray Kulüp, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
 
b) Ray Kulüp yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.
 
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
 
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.