Türkiye Vize Seyahat Sigortası

Türkiye Vize Seyahat Sigortası, Türkiye’ye seyahat eden kişilere özel olarak hazırlanan bir sigortadır. Poliçe kapsamında Türkiye’ye seyahat eden yabancı uyruklu kişiler, vize başvuruları kapsamında talep edilen seyahat sağlık sigortası ile Türkiye’de ani olarak gelişen acil bir sağlık problemi veya kaza yaşamaları durumlarına karşı güvence altına alınır.

Türkiye Vize Seyahat Sigortası Hangi Durumları Koruma Altına Alır?

Ürün kapsamı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

TÜRKİYE VİZE SEYAHAT POLİÇESİ TEMİNAT TABLOSU
Yaralanma ve ani hastalık nedeniyle
yurt içinde tıbbi tedavi
30.000 Euro
Yaralanma, hastalık veya taburculuk
durumunda sigortalının nakli veya
geri dönüşü
Tıbbi tedabi teminatına dahildir
Vefa eden sigortalının nakli Tıbbi tedavi teminatına dahildir
Tıbbi bilgi ve danışmanlık

Sınırsız