Trafik Sigortası

Trafik sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortası olası bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz hasarları güvence altına alır. 
 

Trafik Sigortası Neleri Kapsar? 

  • Trafik sigortası, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
  • Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
  • Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
  • Hasarsızlık oranına göre belirli kullanım tarzındaki araçlar için kaza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, teminat limiti dahilinde aracınızın kazanın gerçekleştiği il sınırları içerisinde en yakın anlaşmalı servise ücretsiz çekici hizmeti sağlar.

Size Özel Avantajlar

 Baby on Board Trafik Sigortası, 0-6 yaş arası çocuk sahibi olan sürücülere ait hususi otomobil kullanım tarzı araçlara ekstra %15’e varan indirim avantajı sağlar.

  Sizin için önerdiklerimiz