FerdiRay

Ferdi Ray Sigortası, olası bir kaza sonrasında sigortalının uğrayacağı bedensel zararları veya vefat etmesi durumunda devreye giren bir ferdi kaza ürünüdür.

Ferdi Ray Sigortası Hangi Durumları Koruma Altına Alır?

Ferdi Kaza Sigortası ani kazalar sonucu oluşabilecek belirtilen durumları koruma altına alır.

  • Kaza sonucu vefat
  • Kaza sonucu oluşan bedensel zararlar
  • Tedavi masrafları
  • Kaza sonucu sigortalının 3.sahışlara verebilecekleri zararlar

Ferdi Ray Plus paketi, belirtilen durumlara ek olarak, poliçe kapsamında karşılaşılabilecek olaylar neticesinde sigortalının hukuki sorumluluklarını koruma altına alır.

Teminat Kapsamı İle İlgili Bilgiler

Vefat teminatı:  Kaza sonucunda sigortalının 1 yıl içinde vefat etmesi halinde poliçede gösterilen sigorta bedeli mirasçılarına veya kendisi tarafından belirlenen kişilere ödenir.

Daimi Maluliyet Teminatı:  Kaza sonucu sigortalının hemen ya da iki yıl içerisinde sakat kalması durumunda maluliyet bedeli poliçede belirtildiği miktarda kendisine ödenir. Bu sayede sigortalı, çalışamaması nedeniyle mağdur olmaz.

Tedavi Masrafları Teminatı:  Kaza sonucunda ortaya çıkan doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen miktara kadar sigortalıya ödenir.

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası: Sigortalının birlikte yaşadığı aile bireylerinin, hizmetkârlarının, varsa evcil hayvanlarının 3. şahıslara verebilecekleri zararlar poliçede belirtilen limitlere kadar karşılanır.

Hukuksal Koruma: Ferdi Ray Plus paketine ait poliçelerde teminatların biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuksal koruma poliçede belirlenen koşullar ve limitler dahilinde karşılanır.

 TEMİNATLAR

TEMİNAT LİMİTLERİ

FERDİ RAY

FERDİ RAY PLUS

 Daimi sakatlık

x

x

 Vefat

x

x

 Tedavi masrafları

x

x

 3. Şahıs sorumluluk

x

x

 Hukuksal koruma

-

x

 

Neden Ray Sigorta? 

Ferdi Ray poliçesi ile konut ve aracınız için ek asistans hizmetlerinden olduğu gibi, Ferdi Ray Plus poliçesi ile mini diş sağlığından özel şoför vale hizmetine kadar geniş asistans hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 ASİSTANS HİZMETLERİ

FERDİ RAY

FERDİ RAY PLUS

 Araç asistans hizmetleri

x

x

 Konut acil yardım hizmetleri

x

x

 Mini diş sağlığı hizmeti

-

Opsiyonel

 Ozon ile araç dezenfeksiyon hizmeti

-

Opsiyonel

 Konut mini onarım hizmeti

-

Opsiyonel

 Özel şoför vale hizmeti

-

Opsiyonel