Tekne İnşaat Sigortası

Tekne inşaatı ya da tadilatı sırasında teknede meydana gelebilecek hasarlar için güvence sağlayan Ray Sigorta Tekne İnşaat Sigortası öngörülmeyen büyük maddi zararları karşılar.

Tekne İnşaat Sigortası ile aşağıda belirtilen riskler sigorta altına alınmaktadır:

  • Tüm inşaat rizikoları sigorta süresi ile sınırlı olmak üzere teminata dahil olup, bu rizikolardan bir veya birkaçının gerçekleşmesi sonucu sigortalı tekneye gelecek zarar ve ziyanı
  • Sigorta süresi içinde ortaya çıkması kaydıyla gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve yenilenmesi masrafları
  • Kusurlu çizimden doğan ziyan hasar ve masraflar ( kusurlu çizilmiş parçanın onarımı, değiştirilmesi, yenilenmesi, yerine başkasının konulması masrafları hariç )
  • Kızaktan inişi sırasında meydana gelebilecek kazalar
  • Donatılmak üzere, kendi gücü ile havuza götürülüp getirilmesi esnasında oluşacak hasarlar
  • 250 millik sınır içinde deneme seferleri çatışma sorumluluğu

 

  Ek Bilgiler

  Sizin için önerdiklerimiz