İşler Rayında KOBİ 

İşler Rayında KOBİ bir çok farklı riskle karşı karşıya kalabilen KOBİ’lerin iş yerlerini güvence altına almalarını sağlayan bir sigorta ürünüdür. İşler Rayında KOBİ sayesinde yangından, elektronik cihaza, işveren sorumluluktan, hukuksal korumaya kadar uzanan riskleriniz için ayrı ayrı poliçe yaptırıp daha fazla prim ödemek yerine tek poliçede bu riskleri teminat altına alabilirsiniz.
 

İşler Rayında KOBİ Hangi Durumları Koruma Altına Alır? 

 • Yangın Yıldırım İnfilak (Demirbaş)
 • Yangın Yıldırım İnfilak (Emtia)
 • Yangın Yıldırım İnfilak (STYK)
 • Yangın Mali Mesuliyet
 • Kira Kaybı
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör 
 • Kar Ağırlığı
 • Sel ve Su Basması
 • Yer Kayması
 • Fırtına
 • Dahili Su
 • Duman
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Enkaz Kaldırma (Muhteviyat)
 • Cam Kırılması
 • Emniyeti Suistimal,
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Taşınan Para
 • KOBİ Mesleki Mali Mesuliyet
 • İş Durması
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Hırsızlık Makine Tesisat
 • Hırsızlık Muhteviyat
 • Hırsızlık (STYK)
 • Elektronik Cihaz

Poliçenin Kapsadığı Durumlara Örnekler: 

 • İş yerimde elektrik kontağı sonucunda çıkan hasar sadece işyerim tamamen yanmakla kalmadı, komşunun dükkanındaki mallar da zarar gördü. Komşunuzun hasarını karşılamak zorunda kalır mıyım?
Poliçenizde komşuluk mali mesuliyet teminatı varsa sizin işyerinizde gerçekleşen yangın hasarı sonucunda komşularınızda meydana gelecek zararlar poliçede yer alan teminat şartları ve limitiniz çerçevesinde karşılanacaktır. İşler Rayında KOBİ böyle bir yangın sonucu sizin zararınızı teminat altına aldığı için yangın sigortası genel şartları ve teminat limitinize istinaden sizin hasarınızın ödemesi gerçekleşir.
 
 • Peki yangın sonucunda ortada kalan enkazı nasıl kaldıracağım?
Poliçenizde yer alan enkaz kaldırma masrafları teminatı ile yangın sonucunda ortaya çıkacak enkazın kaldırılması poliçenizdeki teminat limiti dahilinde karşılanmaktadır.
 
 • Diyelim ki su borularım patladı ve işyerimdeki mallar su içerisinde kaldı. Bunları artık satamayacağım. Bu durumda zararım karşılanacak mı?
Evet, poliçenizde yer alan dahili su teminatı limit ve şartları çerçevesinde oluşan bu zarar sonucunda ortaya çıkan zararınız karşılayacaktır. Ayrıca yağmur veya sel nedeni ile yine böyle bir hasar yaşamış olsaydınız poliçenizde yer alan sel ve su baskını teminatında belirtilen şartlar ve teminat limitleri çerçevesinde yine hasarınız karşılanır ve mağdur olmanız önlenirdi.
 
 • Personelim elektrik ve su faturalarını ödemeye giderken gaspa uğradı polise gittik. Ama bir şey sonuca ulaşamadık. Sigorta bunu karşılar mı?
Poliçenizde taşınan para teminatının olması durumunda resmi çalışanınızın başına gelen böyle bir olay taşınan para sigortası şartları ve limitler dahilinde poliçenizde teminat altına alınmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda dahi sigorta poliçeniz size karşı koruma sağlayacaktır.
 
 • Biz KOBİ’ler için en önemli risklerden biri de hırsızlık?
İşler Rayında KOBİ'niz varsa hırsızlık riskine karşı da koruma altındasınız demektir. Poliçenizde yer alan hırsızlık teminatında belirtilen şartlar dahilinde karşı karşıya kalacağınız hırsızlık hasarları sonucunda uğrayacağınız zararlar teminat altındadır.
 
 • Personelim tarafından yapılan nakit veya nakit benzeri hırsızlıklarda ödeme yapılacak mı?
Poliçenizde yer alan emniyeti suistimal teminatı sizi, personelinizin yapacağı bu tarz kötü niyetli hareketler karşısında poliçenizde yer alan teminat limiti ve şartlar çerçevesinde koruma sağlayacaktır.
 
 
 

  Sizin için önerdiklerimiz