Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Gönüllüyüm Yanındayım Projesi: 

Kurulduğu günden bu yana tüm iş süreçlerini “insan” odağıyla sürdüren, çalışanlarının, sigortalılarının ve tüm paydaşlarının hayatına değer katmak üzere çalışan Ray Sigorta, toplumsal sorumluluklarını asla unutmadan; faaliyet gösterdiği toplumun ve ülkemizin  geleceğine hizmet edecek sosyal sorumluluk çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Ray Sigorta; başarıyı sadece gerçekleştirdiği finansal sonuçlarla değil, vizyonun da belirttiği gibi değer yaratan şirket olma hedefiyle ölçümlüyor.

İnsanların hayatlarına hayatına olumlu yönde etkide bulunma prensibi doğrultusunda “Gönüllüyüm Yanındayım” projesi hayata geçirilmiştir.  Bir parçası olduğumuz orta ve Doğu Avrupa’nın en önemli sigorta şirketlerinden biri olan Vienna Insurance Group (VIG) Social Active Day projesi çerçevesinde oluşturulan Ray Sigorta “Gönüllüyüm Yanındayım” projesiyle, Ray Sigorta çalışanları yılın bir iş gününde ülkemizin önemli bir sorunu olan “Zihinsel Engelli” çocukların eğitimine gönüllük esasıyla katıda bulunması ve toplumsal gelişime pozitif katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Ray Sigorta personelinin; gönüllülük esasıyla zihinsel engelli çocukların eğitimine ve toplumsal yaşamdaki rolünün gelişimine katkı sağlaması, toplumsal sorunlara ortak çaba ve ortak akılla çözüm üretmesi sağlanmıştır. 

Gönüllüyüm yanındayım filmi