İş Yerim için Sigorta Ürünleri

  • İş Yeri Koruma
  • Araç
  • Sağlık
  • Ferdi Kaza
  • Nakliyat
  • Tekne
  • Tarım
  • Diğer
RAY Akıllı KOBİ

Küçük işletmelerin ihtiyacı olan güvencelerin yanı sıra iş yerinin faaliyet alanına özgü teminatları tek poliçede ve seçilebilir limitlerle sunar.

İş Yeri Güvence Paketi

Binbir emekle açtığınız iş yeriniz ve içerisinde bulunan ürün ile eşyalar; yangından hırsızlığa, cam kırılmasından sel ve su hasarlarına kadar pek çok riske karşı güvence altına alınır.

İşler Rayında KOBİ

Bir iş yerinin ihtiyacı olan güvencelerin yanı sıra işveren sorumluluk, hukuksal koruma gibi seçime dayalı birçok teminatı tek poliçede sunar.

PharmaRay Eczane Paketi

Eczane sahiplerinin sorumluluklarını, elektronik cihazlarını ve iş yerinde sahip oldukları kıymet ve ticari ürünleri risklere karşı korur.

Ray Suit Otel Paketi

Yangından fırtınaya, depremden su baskınına kadar bir otelin ihtiyacı olan güvencelerin yanı sıra işletme kaynaklı çalışanların ve müşterilerin uğrayabileceği zararları da kapsamında bulundurur.

KOBİ Sorumluluk

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin hem çalışanlarına hem de müşterilerine karşı sorumlulukları için güvence sağlar.

İşveren Mali Sorumluluk

Çalışanların iş yerinde başına gelebilecek iş kazalarına yönelik işverenin hukuki sorumlulukları için güvence sunar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

İşletmede meydana gelen bir olay veya kaza sonucunda üçüncü şahısların vefatı, yaralanması, sağlığının bozulması ve mallarına gelebilecek maddi zararlar için güvence sağlar.

Filo Çözümleri

Filo çözümleri ile araçlarınız çarpışmadan çalınmaya, anahtar çalınmasından yolda kalmaya kadar en geniş teminatlarla korunur, size de gönül rahatlığıyla araç operasyonunu yönetmek kalır.

Grup Sağlık

Hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sağlayarak uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı sunar.

Grup Ferdi Kaza

Çalışanların ve ailelerinin çalıştıkları dönem boyunca başlarına gelebilecek kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık veya oluşabilecek tedavi masraflarına karşı finansal destek sunulur.

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk

Taşıyıcının taşımakta olduğu yüke karşı sorumluluğu teminat altına alınır.

Nakliyat Sigortası

Emtianın bir noktadan başka bir noktaya taşınması esnasında ortaya çıkabilecek riskler teminat altına alınır.

Yat

Yatlar kötü hava şartları, fırtına, batma, karaya oturma, çarpışma ve yangın gibi pek çok riske karşı güvence altına alınır.

Tekne İnşaat

İnşa edilmekte olan su araçlarının deneme seferleri tamamlanana kadar geçecek süreçte karşılaşabileceği riskler teminat altına alınır.

Tekne ve Makine

Taşıyıcının taşımakta olduğu yüke karşı sorumluluğu teminat altına alınır.

Arıcılık Sigortası

Kullandığınız kovanlarda fırtına, heyelan, deprem, sel, yangın, hayvan saldırısı gibi sebeplerden meydana gelebilecek hasarlar güvence altına alınır.

Bitkisel Ürün Sigortası

Doğal afetler ve hava şartlarından kaynaklı ürünlerinizde oluşabilecek kalite kaybı ve maddi kayıplarınız teminat altına alınır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Yetiştirdiğiniz büyükbaş hayvanlarınızın beklenmedik hastalık, kaza, zehirlenme, doğal afetler ve yangın gibi sebeplerle zarar görmesinden kaynaklı doğan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

Kuraklık Verim Sigortası

Kuraklık, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi olası risklerden kaynaklı verim kayıplarınız güvence altına alınır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş hayvanlarınızın hastalık, kaza, zehirlenme, doğal afetler ve yangın gibi beklenmedik sebeplerle zarar görmesinden kaynaklı doğan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Tesislerinizde yetiştirdiğiniz kümes hayvanlarınızın hastalık, kaza, zehirlenme, doğal afetler ve yangın gibi beklenmedik sebeplerle zarar görmesi ve ekipmanlarınızda meydana gelebilecek arızalar kaynaklı doğan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

Sera Sigortası

Geçim kaynağınız seralar, içindeki teknik donanım ve ürünlerinize gelecek zararlar güvence altındadır.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine gelebilecek zararlardan kaynaklanan ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu oluşan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

Elektronik Cihaz

Elektronik cihazların arızalanması veya zarar görmesi halinde meydana gelebilecek maddi kayıplar teminat altına alınır.

Makine Kırılması

Çalışır halde olan makinelerin, temizlenme, revizyon ve/veya yer değiştirmesi kaynaklı olarak kullanılamaz hale gelmesi veya arızalanması durumundaki maddi kayıplar teminat altına alınır.

İnşaat All Risk

İnşaat projesinin yürütülmesi süresince poliçede açıkça istisna edilmeyen, ani ve beklenmedik şekilde meydana gelebilecek riskler teminat altına alınır.

Montaj All Risk

Montaj projesinin yürütülmesi süresince poliçede açıkça istisna edilmeyen, ani ve beklenmedik şekilde meydana gelebilecek riskler teminat altına alınır.

Leasing

Leasing'e konu makine ve ekipmanın ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Ticari Alacak

KOBİ’lerin yurt içi vadeli mal ve hizmet satışlarından doğan alacaklarına güvence sağlayarak, alıcıların iflası veya geciktirilmiş ödemeler nedeniyle karşılaşılan tahsilat risklerini teminat altına alır.