İşinizi aksatabilecek risklere karşı

Leasing Sigortası

Leasing'e konu makine ve ekipmanın ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

En Yakın Acente

İşiniz kesintiye uğramasın

Ray Sigorta’yı tercih etme sebebi: Kapsamlı teminatlar

İş yerinizin ayrılmaz bir parçası olan makinelerin kullanılamaz hale gelmesi veya arızalanması halinde işinizin kesintiye uğramasına izin vermiyor, meydana gelebilecek maddi kayıpları teminat altına alıyoruz.

Opsiyonel

İşletme kazaları

Makine ve tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelebilecek hasar sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Yağlama kusurları

Makine ve tesislerin yağlanması kaynaklı olarak hasar görmesi sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Su çekiçlemesi

Makine ve tesislerin ani olarak aşırı ısınma veya aşırı soğuması kaynaklı hasar görmesi sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Tıkanma ve yabancı maddeler

Makine ve tesislerin tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi kaynaklı olarak hasar görmesi sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Elektrik enerjisi

Voltaj dalgalanması, kısa devre oluşumu ve/veya endüksiyon akımı etkileri kaynaklı olarak makine ve tesislerin zarar görmesi sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Çevre olayları

Fırtına, kasırga, don ve/veya buzlanma sonucu makine ve tesislerin zarar görmesi halinde oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

İhmal, dikkatsizlik ve kötü niyetli hareketler

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası ve/veya dikkatsizliği sonucu makine ve tesislerin zarar görmesi halinde oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Üretim hatası

Makinenin hatalı dizayn, hatalı malzeme ve/veya hatalı işçilik kaynaklı olarak zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Kırılma/bozulma kaynaklı kar kaybı

Makinenin çalışmaz duruma gelmesi ile oluşacak kar kaybı teminat altındadır.

Opsiyonel

Fazla Mesai

Makinelerde meydana gelen hasar kaynaklı olarak oluşabilecek nakliye ve fazla mesai masrafları teminat altındadır.

Opsiyonel

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj kaynaklı olarak makinelerin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

İnfilak etme

Basınçlı kaplarda oluşan ani basınç genleşmesi nedeni ile makinenin kullanılamaz hale gelmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Temel ve kaideler

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarlar durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Geniş Kasko

Makine Kasko Sigortası Genel Şartları doğrultusunda çarpma ve çarpışma benzeri risklerin yaşanması durumunda oluşacak maddi kayıplar için teminat altına alınır.

Opsiyonel

Elektronik cihaz koruma

Elektronik cihazların normal çalışma sırasında zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Seyyar cihaz koruma

Taşınabilir cihazların normal çalışma sırasında zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Taşıma durumunda zarar görme

İş makinesinin taşınması sırasında zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Yer altında çalışırken zarar görme

Yer altında çalıştırılan iş makinesinin çalışması esnasında zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altındadır.

Opsiyonel

Elektrik makineleri sarımı

Bakım anlaşması olması kaydıyla makine elektrik aksamları risklere karşı teminat altındadır.

İş yeriniz için tüm sigorta ürünleri

İş yeriniz için en doğru seçim

  • İş Yeri Koruma
  • Araç
  • Sağlık
  • Ferdi Kaza
  • Nakliyat
  • Tekne
  • Diğer

Acentelerimiz

Türkiye geneline yayılmış 1600’ün üzerinde Ray Sigorta acentesi size destek için hazır.

En yakın acenteyi bul

Anlaşmalı Oto Servislerimiz

Sayıları her geçen gün artan Yetkili ve Özel Servisler, Hızlı Onarım Merkezleri (HOM) ve Cam Servisleri yüksek müşteri memnuniyeti anlayışı ile size hizmete hazır.

En yakın servisi bul

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımız

Anlaşmalı olduğumuz ve Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından sağlığınızla ilgili her türlü desteği alabilirsiniz.

En yakın sağlık kuruluşunu bul