Eczaneniz için tam güvence

PharmaRay Eczane Paketi

Eczane sahiplerinin sorumluluklarını, elektronik cihazlarını ve iş yerinde sahip oldukları kıymet ve ticari ürünleri korur.

  • Risklerinize göre teminat seçme rahatlığı

  • İş yerinize yönelik hayatı kolaylaştıran hizmetler

En Yakın Acente

İş yeriniz için en doğru seçim

Neden Ray Sigorta’yı tercih etmeliyim?

Ekonomik Çözüm

İşletme sahibi olarak karşılaşabileceğiniz farklı riskleriniz için ayrı poliçeler yaptırarak daha fazla prim ödememenize gerek kalmadan seçeceğiniz riskleri tek poliçede toplayabileceğiniz ekonomik çözümler sunuyoruz.

İhtiyaca uygun seçimli teminatlar

İş yeriniz için tasarlanmış ihtiyacınıza özel risklere karşı kapsamlı güvenceler sunuyoruz.

İşyerinizde hayatınızı kolaylaştıran hizmetler

İş yerinizde karşılaşabileceğiniz tesisat işlerinden cam onarımı ve çilingir hizmetine kadar geniş bir yelpazede hayatı kolaylaştıran hizmetler sunuyoruz.

Eczanenize ve sahip olduklarınıza değer veriyoruz

Ray Sigorta’yı tercih etme sebebi: Risklerinize göre teminat seçme rahatlığı

Eczanenizi vitrininden ilaçlarına, elektronik cihazlarından işletme sorumluluklarınıza yönelik çeşitli teminatlar sunuyoruz.

Teminat Detayları
Opsiyonel

Hırsızlık

İş yerinize ait makine, demirbaş, emtea kasa vb değerli eşyaların hırsızlık sonucu çalınmasından kaynaklı zararları ve maddi kayıpları teminat altına alır.

Opsiyonel

Reçete ve Kasa Hırsızlık

İş yerine ait kasa içinde bulunan değerli evrak, nakit ve çeklerin yanı sıra satışı yapılmış reçete evrakları, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs durumunda kasaya verilecek zararları teminat altındadır.

Opsiyonel

Elektronik Cihaz

Sabit ve seyyar elektronik cihazların bozulma, düşme, kırılması sonucu zararlarına ilaveten deprem ve terör kaynaklı oluşan hasarlarını da kapsar.

Opsiyonel

Yangın, Yıldırım, İnfilak

İş yerinizin başına gelebilecek yangın, yıldırım düşmesi ve infilak durumlarında iş yerinizin ve iş içindeki eşyalarda oluşan zararları kapsar.

Opsiyonel

Sel, Su basması

Sel ve sel nedeniyle yaşanan su basması kaynaklı iş yeriniz ve içindeki eşyalarda oluşan zararları kapsar.

Opsiyonel

Eczacı Mali Sorumluluk

Çalışma esnasında verilen hizmetlerde yetersiz ve/veya hatalı işlem sonucu üçüncü şahıslara verebilecek zararlar nedeniyle talep edilebilen tazminatlara karşı koruma sağlar.

Opsiyonel

Cam Kırılması

İş yerinde bulunan cam, vitrin, dolap camları ve aynaların kırılmasından kaynaklı oluşan zararlar teminat altındadır.

Opsiyonel

3.Şahıs Sorumluluk

İş yeri faaliyetleri sırasında müşterilere veya kişisel eşyalarına verilen zararlar nedeniyle, bu kişiler tarafından talep edilen tazminat ödemelerini kapsar.

Opsiyonel

Kira Kaybı

Poliçe kapsamındaki riskler nedeniyle binanın kullanılamaz hale gelmesi sonucu mal sahibinin veya kiracının uğrayacağı kira kaybı teminat altına alınır.

Opsiyonel

Deprem, Yanardağ Püskürmesi

Olası bir deprem durumunda bina, makineler, demirbaşlar, emtealar ile birlikte kasa, dekorasyon ve sabit tesisatta meydana gelecek zararları kapsar. Zorunlu deprem sigortası limitinizin üzerindeki masraflar bu teminattan karşılanır.

Opsiyonel

Fırtına, Kar Ağırlığı ve Yer Kayması

Beklenmedik doğa olaylarına karşı eczane ve içindeki eşyalarda oluşan zararları kapsar.

Opsiyonel

Dahili Su

Eczanenin bulunduğu binada su tesisatı ile ilgili yaşanabilecek boru patlaması, su sızıntıları ve tıkanma gibi problemler sonucu zararları kapsar.

Opsiyonel

Duman

İş yerinde baca veya borulara bağlı cihazların bozulmasından kaynaklı oluşan dumanın vereceği zararları kapsar.

Opsiyonel

Sürsaj Teminatı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanabilecek fiyat artışlarına yönelik ticari mallarda yansıyan bedel değişikliklerini teminat altına alır.

Opsiyonel

Nöbet Teminatı

Nöbet günlerinde artan talepler nedeniyle ekstra stoklanan ilaçları, iş yerinde meydana gelebilecek hasarlara karşı teminat altına alır.

Opsiyonel

Ürün Bozulması

İş yerinde bulunan soğutucu cihazların arızalanması ve/veya kırılması durumunda içinde bulunan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerde meydana gelebilecek zararları kapsar.

Opsiyonel

Raf ve Vitrin Devrilmesi

Duvara monte edilmiş raf ve vitrinlerin devrilmesi sonucu, ilaçlarda meydana gelebilecek zararları kapsar.

Opsiyonel

Yangın Mali Mesuliyet

Olası yangın, duman ve dahili su nedeniyle komşular, mal sahibi ve kiracının karşılıklı olarak uğrayacakları zararlar bu teminat ile korunur.

Opsiyonel

İş Durması

Yangın sonucu işletmenin işin tamamen durmasından kaynaklı oluşan maddi kayıpları teminat altına alır.

Opsiyonel

Kâr Kaybı

Poliçede yer alan riskler nedeniyle işletmenizin faaliyetinin durması sonucu cironuza etki edecek zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Alternatif İş Yeri Masrafları

İş yerinin doğal afetlerden bağımsız riskler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda geçici olarak yapılması zorunda kalınan masraf, tamir veya yeniden inşası harcanan alternatif iş yeri masraflarını kapsar.

Opsiyonel

Enkaz Kaldırma Masrafları

Poliçe kapsamındaki riskler nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerine ait enkazın kaldırılması (kalıntılarının yıkımı, temizliği, boşaltım yerine taşınması, işlenmesi) masrafları teminat altına alınır.

Opsiyonel

Ferdi Kaza

İş yeri sahibinin başına gelebilecek kazalardan kaynaklı vefat ve sürekli sakatlık hallerini teminat altına alır.

Opsiyonel

Hukuksal Koruma

Mevzuattan ve poliçe kapsamındaki hak ve yükümlülükler nedeniyle ortaya çıkabilecek işçi-işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümü sırasındaki yasal masrafları kapsar.

Opsiyonel

Emniyeti Suistimal

İş yerinizde çalışan kaynaklı meydana gelebilecek suistimal olayı neticesinde uğranan zararı kapsar.

Opsiyonel

İşveren Sorumluluk

İş yeri çalışanlarının görevlerini yerine getirirken başlarına gelebilecek beklenmedik kaza sonucunda yaralanması, sakat kalması veya vefat etmesi durumundaki tazminat ödemelerini kapsar.

Opsiyonel

Kara/Hava Araçları Çarpması

İş yerinize ait olmayan araçların çarpması sonucu yaşanan maddi kayıpları teminat altına alır.

Opsiyonel

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj kaynaklı olarak iş yeriniz ve içindeki ürün ile eşyaların zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Eczaneniz için en doğru seçim

Eczane Paketi’nde eczaneniz için hayatı kolaylaştıran hizmetler

Hizmet Detayları
1. Tesisat İşleri

Tesisat İşleri

İş yerinize ait su ve elektrik tesisatı ile ilgili sorunlarınızda onarım hizmetinden yararlanabilirsiniz.
2. Cam İşleri

Cam İşleri

İş yerinizde gerçekleşen cam kırılmalarında onarım hizmetinden yararlanabilirsiniz.
3. Anahtar İşleri

Anahtar İşleri

Poliçenizde yer alan riskler nedeniyle gerçekleşen olaylarda kilidinin zarar görmesi veya anahtarın çalınması, kaybolması halinde çilingir hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İş yeriniz için tüm sigorta ürünleri

İş yeriniz için en doğru seçim

  • İş Yeri Koruma
  • Araç
  • Sağlık
  • Ferdi Kaza
  • Nakliyat
  • Tekne
  • Diğer

Acentelerimiz

Türkiye geneline yayılmış 1600’ün üzerinde Ray Sigorta acentesi size destek için hazır.

En yakın acenteyi bul

Anlaşmalı Oto Servislerimiz

Sayıları her geçen gün artan Yetkili ve Özel Servisler, Hızlı Onarım Merkezleri (HOM) ve Cam Servisleri yüksek müşteri memnuniyeti anlayışı ile size hizmete hazır.

En yakın servisi bul

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımız

Anlaşmalı olduğumuz ve Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından sağlığınızla ilgili her türlü desteği alabilirsiniz.

En yakın sağlık kuruluşunu bul