Projenizi aksatabilecek risklere karşı

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat projesinin yürütülmesi süresince poliçede açıkça istisna edilmeyen, ani ve beklenmedik şekilde meydana gelebilecek riskler teminat altına alınır.

En Yakın Acente

İnşaat projeniz kesintiye uğramasın

Ray Sigorta’yı tercih etme sebebi: Kapsamlı teminatlar

İnşaat projenizin kesintiye uğratmasına izin vermiyor, meydana gelebilecek maddi kayıpları teminat altına alıyoruz.

Opsiyonel

Yangın

İnşaat projesinin yangın, yıldırım ve/veya infilak sonucu kısmen veya tamamen yanarak inşaat işlerini kesintiye uğratması durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Sel-su baskını

İnşaat projesinin sel, su baskını veya taşkın kesintiye uğraması durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Çevre olayları

İnşaat projesinin fırtına, sel, yer kayması, çığ, kasırga ve/veya toprak kayması/çökmesi gibi çevre olayları sonucu kesintiye uğraması durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Hırsızlık

Çalınma veya çalınmaya teşebbüs sebebiyle inşaat projesinde kesinti yaşanması sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Araç çarpması

İnşaat projesini aracın çarpması sonucu projede oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Deprem ve/veya Yanardağ Püskürmesi

Deprem ve/veya yanardağ püskürmesi kaynaklı olarak inşaat projesinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj kaynaklı olarak inşaat projesinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Mevcut tesislere gelebilecek zararlar

İnşaat projesinin dışındaki, poliçe sigortalısına ait olan ve inşaat projesinin çevresinde/içinde bulunan mevcut yapıların/tesislerin teminat kapsamı dahilinde zarar görmesi oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Enkaz kaldırma

İnşaat projesinin teminat kapsamı dahilinde zarar görmesi durumunda enkazın kaldırılması giderlerini karşılar.

Opsiyonel

Bakım kaynaklı zarar görme

İnşaat projesinin bitimi sonrası proje sorumlusunun eksik ve kusurlarının kontrolü için projede yapacağı çalışmalar neticesinde inşaata konu kıymete vereceği zararlara ilişkin ilişkin maddi kayıplar karşılanır.

Opsiyonel

Test kaynaklı zarar görme

İnşaat projesinin bitimi sonrası proje sorumlusunun inşaata konu proje kapsamında yapılabileceği test işleri nedeniyle inşaata konu kıymete vereceği zararlara ilişkin maddi kayıplar karşılanır.

Opsiyonel

İş makineleri

İnşaat projesinin yürütülmesi için inşaat alanında kullanılan iş makinelerine gelebilecek zarar sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Kar kaybı (ALOP)

İnşaat projesinde meydana gelebilecek olası hasarlar sebebi ile inşaatın tamamlanmasının uzaması ve bu uzama nedeniyle yatırım sahibinin kar kaybı teminat altına alınır.

Opsiyonel

Yurtiçi taşımalar

İnşaat proje bedelini/poliçe bedelini oluşturan inşaat malzemeleri, kamyon gibi kara araçları ile inşaat sahasına taşınması esnasında teminat kapsamı dahilinde uğrayacakları risklere karşı teminat altına alınır.

Opsiyonel

Şantiye dışı depolama

Proje bedelini/poliçe bedelini oluşturan malzemelerin şantiye dışındaki adreslerde depolanması ve bu kıymetlerin ilgili depolarda, istisna edilmemiş poliçe teminatları kapsamındaki risklere maruz kalması neticesinde uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Proje planı/işçiliği/malzeme seçimi kaynaklı zarar görme

İnşaat planı, projesi, işçiliği ve/veya malzeme hatası sebebi ile inşaat projesinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Kısmi kabul ve işletmeye alınan kısımların zarar görmesi

İnşaatın kısmen tamamlanan/işletmeye açılan kısımlarının otomatik olarak ALL RISK teminatları sona erer ve bakım devresi teminatı başlar. Bu klozu ile ilgili kısımlar için ALL RISK teminatları devam eder.

Opsiyonel

Fazla mesai

Projede yaşanabilecek hasarlar sonrası, hasarın giderilmesi için yapılacak ek çalışmalar/fazla mesai giderleri teminat altına alınır.

Opsiyonel

Uçakla taşıma

Projede yaşanabilecek hasarlar sonrası, hasarın giderilmesi gereken malzemelerin uçak ile taşınması maliyetleri karşılanır.

Opsiyonel

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Projenin yürütülmesi sırasında, proje ile ilgisi olmayan kişilere ve kişilerin mallarına verilebilecek zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Çapraz Sorumluluk

Projeyi yürüten müteahhitlerin/alt taşeronların birbirlerine vereceği zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Vibrasyon ve taşıyıcı elemanların zayıflaması

Proje konusu inşaatın 3.şahıslara ait yapıların temellerine verebileceği zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

İşveren Mali Sorumluluk

Projeyi yürüten inşaat işçilerinin olası inşaat kazaları neticesinde uğrayacakları maddi/bedeni zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Profesyonel hizmetler

Olası hasarlar sonrası, hasarın giderilmesi için ihtiyaç duyulan profesyonel hizmetlerin masraflar karşılanır.

İş yeriniz için tüm sigorta ürünleri

İş yeriniz için en doğru seçim

  • İş Yeri Koruma
  • Araç
  • Sağlık
  • Ferdi Kaza
  • Nakliyat
  • Tekne
  • Diğer

Acentelerimiz

Türkiye geneline yayılmış 1600’ün üzerinde Ray Sigorta acentesi size destek için hazır.

En yakın acenteyi bul

Anlaşmalı Oto Servislerimiz

Sayıları her geçen gün artan Yetkili ve Özel Servisler, Hızlı Onarım Merkezleri (HOM) ve Cam Servisleri yüksek müşteri memnuniyeti anlayışı ile size hizmete hazır.

En yakın servisi bul

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımız

Anlaşmalı olduğumuz ve Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından sağlığınızla ilgili her türlü desteği alabilirsiniz.

En yakın sağlık kuruluşunu bul