Evinizi doğal afetlere karşı güvence altına alan

Zorunlu Deprem Sigortası DASK

DASK sigortası, deprem ve benzeri doğa olaylarından kaynaklı, binanızın görebileceği maddi kayıplar güvence altına alınır.

Teklif Al En Yakın Acente

Depreme karşı temel güvenceniz

Herkes için geçerli standart DASK teminatları

Teminat ve limitleri resmi otoriteler tarafından belirlenen Zorunlu DASK sigortası geniş teminatları ile depreme karşı sizi korur.

DASK teminat detayları
Opsiyonel

Deprem

Depremin, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Deprem sonucu yer kayması

Deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Deprem sonucu yangın

Deprem sonucu yangının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Deprem sonucu infilak

Deprem sonucu infilakın, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Deprem sonucu tsunami

Deprem sonucu tsunaminin, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

Konut Sigortası Ürünlerimiz

Eviniz için en doğru seçim

Zorunlu DASK Sigortası tercih ederken bilinmesi gerekenler

DASK Sigorta ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

DASK olarak bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, depreme bağlı olarak meydana gelen binanın çökmesi, patlama, yer kayması, yangın gibi afetlerin evinizde veya iş yerinizde oluşturduğu zararları devlet tarafından belirlenen limitler doğrultusunda güvence altına alır.

DASK, sigortalı binaların temelinde, ana duvarlarında, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlarda, tavan ve tabanlarda, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, patlama, yer kayması gibi durumların neden olacağı maddi zararları kapsar.

Türkiye aktif deprem hattı üzerinde bulunuyor. Devlet tarafından zorunlu tutulan DASK, sigorta kapsamında yer alan alanlarda oluşabilecek depreme bağlı ciddi maddi kayıpları minimuma indirir. Tavan değeri, devlet tarafından belirlenen DASK poliçenizi her yıl düzenli olarak yaptırmanız gerekir.

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki konutlar için geçerlidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nu gereğince;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde konut olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan konutlar, DASK kapsamında yer alır.

Belirlenen koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa" olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, konutun tapuda yazan brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

UAVT, Ulusal Adres Veri Tabanı'nın kısa adıdır. Nüfusa dayalı adres sistemine kayıtlı tüm konutlara verilen 10 haneli özel bir kod olup sahip olunan ev için bir kimlik numarasıdır. DASK poliçesi düzenlenmesi, poliçe ödemelerinin yapılması ve birçok kamu işlemlerinde bu adres kodu kullanılır.

DASK adres numarasını muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca DASK adres kodunuzu buradan sorgulayabilirsiniz.

  • Konuta ait düzenlenen her türlü sözleşmenin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmasını sağlar.
  • Adres bilgilerinin eksik veya farklı bildirilmesinden kaynaklanan hatalı veya aynı konut için birden fazla DASK poliçesi düzenlenmesini önler.
  • Olası deprem durumunda konutta yaşayan kişi sayısının bilinmesi daha hızlı ve yerinde yardım ulaştırılmasını sağlar.
  • Her yıl yenilenen deprem sigortasında size özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.
  • DASK poliçesi bulunmayan konutların tespit edilmesini sağlar.

Poliçe sorgulamanızı e-devlet üzerinden ve dask.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Sigorta şirketiniz veya acenteniz ile iletişime geçerek de sigortanızın durumunu öğrenebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatlarındaki esaslara göre konutunuza ait bu bilgiler kullanılarak ödenecek primin hesaplaması yapılır. DASK primi hesaplanırken Türkiye’deki 7 risk bölgesine ve 2 farklı yapı tarzına göre, her yıl yenilenen 14 farklı fiyat tarifesi dikkate alınır. Deprem sigortası teminat tutarınız bu tarife fiyatı ile çarpıldığı zaman, konutunuza ait prim tutarınız hesaplanmış olur. Teminat tutarınız ise yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetinin konutunuzun brüt yüz ölçümü ile çarpımı sonucu bulunur. Her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz. Konutunuza ait sigorta primini buradan  hesaplayabilirsiniz. Ray Sigorta'dan satın alacağınız DASK poliçenizi anlaşmalı bankalarda kredi kartına 4 taksit imkânı ile ödeyebilirsiniz.

Sigorta primleri, Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatında belirtilen esaslara göre belirlenir. Bu nedenle aynı konut için farklı prim talep edilmesi mümkün değildir.

İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Ayrıca poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden üçüncü yenilemeye kadar %10, üçüncü yenileme sonrası takip eden yıllarda yapılan yenilemelerde ise %20 indirim yapılır.

Poliçenizin süresi bir yıl olup her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekir.

Hayır, DASK poliçesi zorunlu bir poliçedir ve düzenlendikten sonra iptal edilemez. Sadece Genel Şartlar C2 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Ve İptaller" maddesi gereğince Mükerrerlik ve Riskin ortadan kalkması durumlarında iptal edilebilir.

Poliçe yaptırdığınız konutu satmanız durumunda sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Deprem sonucu hasarınızı en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortanızı yaptırdığınız acentenize veya sigorta şirketine bildimelisiniz. Hasar durumunda gerekli belgeler hak sahibine ait kimlik fotokopisi ve güncel tapu bilgisidir. Eksper yönlendirilmesi için hasar yeri açık adresi ve sigortalı telefonu bilgilerinizi iletebilirsiniz.

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasını takiben hasar ödemeleriniz en geç 1 ay içerisinde yapılır.

Evet; elektrik, su ve doğal gaz abonelik işlemleri yapılmadan önce ve tapu işlemleri sırasında DASK poliçenizin ibraz edilmesi gerekir.

DASK, sadece deprem ve deprem sonucu binada meydana gelen hasarları karşılar. Evinizdeki eşyalarınızı pek çok riske karşı konut sigortası yaptırarak güvence altına alabilirsiniz.

Hem DASK poliçeniz hem de deprem teminatını içeren bir konut poliçeniz varsa hasarınız DASK poliçeniz kapsamında ödenir. DASK limitlerini aşan miktar için konut poliçeniz kapsamında ödeme yapılır.

Acentelerimiz

Türkiye geneline yayılmış 1600’ün üzerinde Ray Sigorta acentesi size destek için hazır.

En yakın acenteyi bul

Anlaşmalı Oto Servislerimiz

Sayıları her geçen gün artan Yetkili ve Özel Servisler, Hızlı Onarım Merkezleri (HOM) ve Cam Servisleri yüksek müşteri memnuniyeti anlayışı ile size hizmete hazır.

En yakın servisi bul

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımız

Anlaşmalı olduğumuz ve Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından sağlığınızla ilgili her türlü desteği alabilirsiniz.

En yakın sağlık kuruluşunu bul