Tarım Sigortası Ürünleri

Arıcılık Sigortası

Kullandığınız kovanlarda fırtına, heyelan, deprem, sel, yangın, hayvan saldırısı gibi sebeplerden meydana gelebilecek hasarlar güvence altına alınır.

Bitkisel Ürün Sigortası

Doğal afetler ve hava şartlarından kaynaklı ürünlerinizde oluşabilecek kalite kaybı ve maddi kayıplarınız teminat altına alınır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Yetiştirdiğiniz büyükbaş hayvanlarınızın beklenmedik hastalık, kaza, zehirlenme, doğal afetler ve yangın gibi sebeplerle zarar görmesinden kaynaklı doğan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

Kuraklık Verim Sigortası

Kuraklık, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi olası risklerden kaynaklı verim kayıplarınız güvence altına alınır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş hayvanlarınızın hastalık, kaza, zehirlenme, doğal afetler ve yangın gibi beklenmedik sebeplerle zarar görmesinden kaynaklı doğan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Tesislerinizde yetiştirdiğiniz kümes hayvanlarınızın hastalık, kaza, zehirlenme, doğal afetler ve yangın gibi beklenmedik sebeplerle zarar görmesi ve ekipmanlarınızda meydana gelebilecek arızalar kaynaklı doğan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

Sera Sigortası

Geçim kaynağınız seralar, içindeki teknik donanım ve ürünlerinize gelecek zararlar güvence altındadır.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine gelebilecek zararlardan kaynaklanan ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu oluşan maddi kayıplarınız güvence altına alınır.