TR EN

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en büyük önceliğimiz, verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu:

Ray Sigorta Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer/İstanbul

Ray Sigorta Anonim Şirketi (“Ray Sigorta”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetler sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir? Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir? Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenebilir?
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • Cinsiyet

 • Yaş

 • Doğum Tarihi

 • Doğum Yeri

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Vergi Kimlik Numarası

 • Fotoğraf

 • İmza

 • Medeni Durum

 • Nüfus Cüzdanında Yer Alan Bilgiler

 • Pasaport Geçerlilik Tarihi

 • Pasaport Numarası

 • Uyruk

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İç Denetim, Soruşturma, İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Aktüerya ve Rezerv Hesaplama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çağrı Kayıtlarına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Hasar Dosyalarının Oluşturulması, İncelenmesi, Düzenlenmesi, Tamamlanması ve Soruşturulması

 • Hasarsızlık Belgesi Oluşturulması Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İhbarın Değerlendirilmesi ve İhbar Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • MASAK Mevzuatı Kapsamında Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Reasürans ve Koasürans Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Resmi Kurumlarla Yazışmaların Gerçekleştirilmesi

 • Risk ve Üretim Takibi, Teklif, Hasar, Ödeme Süreçlerinde Araştırma Yapılması ve Bilgi Toplanması, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Başta Olmak Üzere Yetkili Kuruluşlardan Bilgi Temin Edilmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

 • Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 • Suistimal Dosyalarının İncelenmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Tahsilat Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

 • Tarife Hazırlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Zeyil ve İptal Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İşleme Alınması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı veya çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sözleşme, poliçe, sosyal medya/basın, işbirliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, bankalar, brokerler tarafından, mobil uygulamamız, 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • İkametgah Adres Bilgileri

 • Cep Telefon Numarası

 • E-Posta Adresi

 • Faks Numarası

 • İş Yeri Adresi

 • İş Yeri İsmi-Unvanı

 • İş Yeri Telefon Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Yasal Bildirimlerin Yapılması

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İç Denetim, Soruşturma, İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Çağrı Kayıtlarına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Hasar Dosyalarının Oluşturulması, İncelenmesi, Düzenlenmesi, Tamamlanması ve Soruşturulması

 • Hasarsızlık Belgesi Oluşturulması Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İhbarın Değerlendirilmesi ve İhbar Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi

 • MASAK Mevzuatı Kapsamında Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Reasürans ve Koasürans Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Risk ve Üretim Takibi, Teklif, Hasar, Ödeme Süreçlerinde Araştırma Yapılması ve Bilgi Toplanması, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Başta Olmak Üzere Yetkili Kuruluşlardan Bilgi Temin Edilmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

 • Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 • Suistimal Dosyalarının İncelenmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Tahsilat Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

 • Tarife Hazırlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Zeyil ve İptal Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İşleme Alınması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı veya çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sosyal medya/basın, işbirliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, bankalar, brokerler tarafından, mobil uygulamamız, 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz, sözleşme, poliçe, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
Sigorta İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Acente Bilgileri

 • Araç Bilgileri

 • Araç Üzerinde Hak ve Menfaatleri Bulunanlar

 • Belge Seri Numarası

 • Ehliyet Bilgileri

 • Hasar Bilgileri

 • Hizmet Alınan Tarih

 • İbraname Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

 • İhbar Tarihi

 • İşlem Tutar Bilgileri

 • Kargo Takip Numarası

 • Kaza Bilgileri

 • Müşteri Numarası

 • Poliçe Bilgileri

 • Prim Bilgileri

 • Riziko Bilgileri

 • Ruhsat Bilgileri

 • Sigorta Branş Bilgileri

 • Tapu Bilgileri

 • Taşınmaz Bilgileri

 • Teminat Bilgileri

 • Sigortalanacak Kıymet Değeri

 • Teklif Bilgileri

 • Tescil Bilgileri

 • Ürün Nezdinde Gerekli Olan Her Türlü Bilgi

 • Vergi Levhası Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

 • Zeyil Bilgileri ve Tarihi

 • Meslek Bilgileri

 • Talep / Şikâyet Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yasal Bildirimlerin Yapılması

 • İç Denetim, Soruşturma, İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çağrı Kayıtlarına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Aktüerya ve Rezerv Hesaplama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasar Dosyalarının Oluşturulması, İncelenmesi, Düzenlenmesi, Tamamlanması ve Soruşturulması

 • Hasarsızlık Belgesi Oluşturulması Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İhbarın Değerlendirilmesi ve İhbar Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi

 • MASAK Mevzuatı Kapsamında Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Reasürans ve Koasürans Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Resmi Kurumlarla Yazışmaların Gerçekleştirilmesi

 • Risk ve Üretim Takibi, Teklif, Hasar, Ödeme Süreçlerinde Araştırma Yapılması ve Bilgi Toplanması, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Başta Olmak Üzere Yetkili Kuruluşlardan Bilgi Temin Edilmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

 • Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 • Suistimal Dosyalarının İncelenmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

 • Tarife Hazırlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Zeyil ve İptal Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İşleme Alınması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sosyal medya/basın, sözleşme, poliçe, bilgi sistemleri, işbirliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, bankalar, brokerler tarafından, mobil uygulamamız, 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Soruşturma Dosyasına İlişkin Bilgi ve Belgeler

 • Dava Dosyasındaki Bilgi ve Belgeler

 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

 • İhtarname / İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Yasal Bildirimlerin Yapılması

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; e-posta, dava ve soruşturma dosyaları ve ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Banka Bilgisi

 • Banka Hesap Bilgileri

 • Çek ve Senet Numarası

 • Gayrımenkul Kıymet Değerleme Raporu

 • Hasar Tutarı

 • IBAN Numarası

 • İşlem Tarihi

 • İşlem Tutarı

 • Kredi Kart Bilgileri

 • Kredi Kartı Ekstresi

 • Kredi Kartı Numarası

 • Swift Numarası

 • Takyidatlar

 • Fatura Bilgileri

 • Ödeme Bilgileri

 • Tapu Bilgileri

 • Teminat Tutarı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yasal Bildirimlerin Yapılması

 • Çağrı Kayıtlarına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasar Dosyalarının Oluşturulması, İncelenmesi, Düzenlenmesi, Tamamlanması ve Soruşturulması

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İhbarın Değerlendirilmesi ve İhbar Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Risk ve Üretim Takibi, Teklif, Hasar, Ödeme Süreçlerinde Araştırma Yapılması ve Bilgi Toplanması, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Başta Olmak Üzere Yetkili Kuruluşlardan Bilgi Temin Edilmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

 • Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 • Suistimal Dosyalarının İncelenmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Tahsilat Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Zeyil ve İptal Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İşleme Alınması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı veya çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sosyal medya/basın, sözleşme, poliçe, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • CCTV Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Kamera Kayıtlarının Saklanması

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; kamera kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Fotoğraf Kayıtları

 • Ses Kayıtları

 • Video Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Çağrı Kayıtlarına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasar Dosyalarının Oluşturulması, İncelenmesi, Düzenlenmesi, Tamamlanması ve Soruşturulması

 • Suistimal Dosyalarının İncelenmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, telefon görüşmeleri ve çağrı merkezi kayıtları, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Mesleki Bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Reasürans ve Koasürans Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; e-posta ve bilgi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • IP Adres Bilgileri

 • Yetki Belgeleri

 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

 • Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri

 • Kimlik Doğrulama Bilgileri

 • İnternet Erişim Kayıt Log Bilgileri

 • Çerez Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Hukuk İ̇şlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 5651 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülükler kapsamında:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Diğer kişisel veriler kapsamında:
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; e-posta, web sitesi, çerezler, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Aile Bireylerine Ait Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
 • Çocuklara, Anneye, Babaya ve Eşe Ait Kimlik Bilgileri

 • Çocuklara, Anneye, Babaya ve Eşe Ait İletişim Bilgileri

 • Sigortalı Yakınlarına Ait Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad)

 • Sigortalı Yakınlarına Ait İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres Bilgileri)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yasal Bildirimlerin Yapılması

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, sözleşme, poliçe, işbirliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, bankalar, brokerler tarafından, mobil uygulamamız, 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özel Nitelikli Kişiler Veriler
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Sağlık Rapor Bilgileri

 • Ameliyat Bilgileri

 • Cihaz ve Protez Bilgileri

 • Doğum Bilgileri

 • Geçmiş Hastalık Bilgileri

 • Hastalık Bilgileri

 • Hastane Sağlık Raporu

 • Hekim ve Hastane Bilgileri

 • Kan Grubu

 • Sağlık Durum Bilgileri

 • Tanı / Tedavi / Bulgu / Anamnez Bilgileri

 • Kalıtsal Hastalık Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yasal Bildirimlerin Yapılması

 • İç Denetim, Soruşturma, İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hasar Dosyalarının Oluşturulması, İncelenmesi, Düzenlenmesi, Tamamlanması ve Soruşturulması

 • İhbarın Değerlendirilmesi ve İhbar Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi

 • MASAK Mevzuatı Kapsamında Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

 • Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Resmi Kurumlarla Yazışmaların Gerçekleştirilmesi

 • Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen;
 • Açık rıza

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sosyal medya/basın, sözleşme, poliçe, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
 • Adli Sicil Kaydı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yasal Bildirimlerin Yapılması

 • İç Denetim, Soruşturma, İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Resmi Kurumlarla Yazışmaların Gerçekleştirilmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6. maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla MASAK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden yargı mercilerine,

 • Yeşilkart poliçesi hizmeti almanız halinde söz konusu sürece dair kişisel verileriniz yurt dışında karışmış olduğunuz bir trafik kazası sonucu zarar görenin talebinin işleme alınabilmesi ve Yeşilkart’ın geçerliliğinin sağlanması için KVKK’nın 5. maddesinin (ç) bendi ve (e) bendi uyarınca Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na,

 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere; sigorta destek hizmet sağlayıcılarına, aracılara, diğer sigorta şirketlerine, SAGMER'e, yurt içinde bulunan hizmet aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere,

 • Sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle reasürörlere, iş faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanması adına; ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı hissedarlarımıza ve yurt içinde faaliyet gösteren grup şirketlerimize

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurt Dışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; yurt dışında gerçekleşen riskleri teminat altına alan sigortacılık hizmetlerimizi yerine getirmek amacıyla, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı, yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü taraflara aktarılabilecektir.İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ray Sigorta’ya Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle raysigorta.kvk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

 • Ray Sigorta sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

Ray Sigorta’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Özel Sağlık Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu:

Ray Sigorta Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer/İstanbul

Ray Sigorta Anonim Şirketi (“Ray Sigorta”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle özel sağlık sigortaları nezdinde yürütülen kişisel verileri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

     A) Bireysel Özel Sağlık Sigortası

Bireysel Özel Sağlık Sigortası hizmetimizden yararlanmanız halinde;

 • kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, baba adı, meslek, imza, sigortalı yakınlık derecesi),

 • iletişim (ev adresi, iş yeri adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi),

 • sigorta işlem (hizmet alınan tarih, müşteri numarası, prim bilgileri, poliçe bilgileri, riziko bilgileri, teklif bilgileri, talep ve şikayet bilgileri),

 • finans (banka bilgisi, banka hesap bilgileri, IBAN, işlem tarihi, işlem tutarı, kredi kart bilgileri, ödeme bilgileri) ve

 • sağlık (boy, kilo, sağlık rapor bilgileri, ameliyat bilgileri, cihaz ve protez bilgileri, geçmiş hastalık bilgileri, hastane sağlık raporu, hekim ve hastane bilgileri, kan grubu, sağlık durum bilgileri, tanı/tedavi/bulgu/anamnez bilgileri, kalıtsal hastalık bilgileri, kullanılan ilaç bilgileri, doğum bilgileri) bilgileriniz işlenecektir.

Kişisel verileriniz mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, risk değerlendirmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılması süreçlerinin yürütülmesi, poliçe yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin sigorta mevzuatına ve sair mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, akdedilen sözleşme ve poliçenizin gereğinin yerine getirebilmesi, eş, çocuk ve ilgililerin poliçeye dâhil edilmesi, riskin gerçekleşmesi sonucu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tahsilat süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak basılı formlar, elektronik formlar, sözleşme, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri, ilgili kişinin beyanı, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kimlik, iletişim, sigorta işlem ve finans verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (e) bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir. Sağlık verileriniz KVKK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Açık rıza” hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.


     B) Toplu(Grup) Özel Sağlık Sigortası

Toplu Özel Sağlık Sigortası’nın sigortalısı olmanız halinde;

 • kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, sosyal güvenlik numarası, öğrenim durumu, çocuk sayısı, medeni hali, cinsiyet, baba adı, meslek, imza, sigortalı yakınlık derecesi),

 • iletişim (ev adresi, iş yeri adresi, iş telefonu numarası, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, kan verebilecek kişilere ait iletişim bilgileri),

 • sigorta işlem (hizmet alınan tarih, müşteri numarası, prim bilgileri, poliçe bilgileri, riziko bilgileri, teklif bilgileri, talep ve şikayet bilgileri),

 • finans (banka bilgisi, banka hesap bilgileri, IBAN, işlem tarihi, işlem tutarı, kredi kart bilgileri, ödeme bilgileri) ve

 • sağlık (boy, kilo, sağlık rapor bilgileri, ameliyat bilgileri, cihaz ve protez bilgileri, geçmiş hastalık bilgileri, hastane sağlık raporu, hekim ve hastane bilgileri, kan grubu, sağlık durum bilgileri, tanı/tedavi/bulgu/anamnez bilgileri, kalıtsal hastalık bilgileri, sigara kullanım bilgisi, alkol kullanım bilgisi, kullanılan ilaç bilgileri, doğum bilgileri) bilgileriniz işlenecektir.

Kişisel verileriniz mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, risk değerlendirmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılması süreçlerinin yürütülmesi, poliçe yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin sigorta mevzuatına ve sair mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, akdedilen sözleşme ve poliçenizin gereğinin yerine getirebilmesi, eş, çocuk ve ilgililerin poliçeye dâhil edilmesi, riskin gerçekleşmesi sonucu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tahsilat süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak basılı formlar, elektronik formlar, sözleşme, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri, ilgili kişinin beyanı, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kimlik, iletişim, sigorta işlem ve finans verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (e) bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir. Sağlık verileriniz KVKK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Açık rıza” hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla MASAK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, SAGMER gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden yargı mercilerine,

 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere; sigorta destek hizmet sağlayıcılarına, aracılara, diğer sigorta şirketlerine, yurt içinde bulunan hizmet aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere,

 • Sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle reasürörlere aktarılabilecektir.

aktarılabilecektir.

KVKK’nın aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya yurtdışına aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; yurt dışında gerçekleşen riskleri teminat altına alan sigortacılık hizmetlerimizi yerine getirmek amacıyla, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı, yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü taraflara aktarılabilecektir.Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu'nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ray Sigorta’ya Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle raysigorta.kvk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

 • Ray Sigorta sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

Ray Sigorta’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Potansiyel Acente ve Acente Yetkilisi/Çalışanı Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu:

Ray Sigorta Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer/İstanbul

Ray Sigorta Anonim Şirketi (“Ray Sigorta”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında siz acente yetkilileri ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Potansiyel Acente Yetkilisi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Levha Kayıt Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu

 • İkametgah Adresi

 • İşyeri İsmi-Unvanı

 • İşyeri Adresi

 • E-Posta Adresi

 • İl/İlçe Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Prim Bilgileri

 • Malvarlığı Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Eğitim Durumu

 • Çalışılan Şirket Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Adli Sicil Kaydı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda öngörülen haller

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamaktadır.
Acente Yetkilisi ve Çalışanı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Vergi Kimlik Numarası

 • Sicil Numarası

 • İmza

 • Pasaport Bilgileri

 • Cinsiyet

 • Doğum Tarihi

 • Doğum Yeri

 • Uyruk

 • Nüfus Cüzdanında Yer Alan Bilgiler

 • Kullanıcı Kodu/Adı

 • Levha Kayıt Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; e-posta, ilgili kişinin beyanı, basılı veya çevrimiçi elektronik formlar sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • İş Yeri İsmi-Unvanı

 • İş Yeri Adres Bilgileri

 • İkametgah Adresi

 • E-Posta Adresi

 • İş Telefon Numarası

 • Cep Telefon Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İhbarın Değerlendirilmesi ve İhbar Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Resmi Kurumlarla Yazışmaların Gerçekleştirilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; e-posta, ilgili kişinin beyanı, basılı veya çevrimiçi elektronik formlar, sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Pozisyon-Unvan Bilgileri

 • Acente Kodu

 • Acente Unvanı

 • Bölge Müdürü Kodu

 • Eğitim Sertifikaları

 • Referans Bilgileri

 • İşyeri Mülk Durumu

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; e-posta, ilgili kişinin beyanı, basılı veya çevrimiçi elektronik formlar sigorta uygulamaları ve yazılımları, web sitesi, sözleşme vasıtasıyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Acente Kodu

 • Partaj Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar ve e-posta vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Komisyon Belgesi

 • İade Tutar Bilgileri

 • Banka Hesap Numarası

 • Banka Kayıt Bilgileri

 • Kredi Kart Numarası

 • Swift Numarası

 • Teminat Bilgileri

 • İşlem Bilgileri

 • Prim Bilgileri

 • Çek ve Senet Numaraları

 • Kira Bilgileri

 • Tapu Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Farklı Kategorilerde Poliçe Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı veya çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • IP Adres Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; bilgi sistemleri ve e-posta vasıtasıyla toplanmaktadır.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ses ve Görüntü Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Açık rıza,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ses ve Görüntü Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Açık rıza,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Kan Grubu

 • Cihaz ve Protez Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;
 • Açık rıza

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı ve e-posta vasıtasıyla toplanmaktadır.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Adli Sicil Kaydı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda öngörülmesi

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla MASAK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden yargı mercilerine,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,aktarılabilecektir.
2. Kişisel Verileriniz Yurt Dışında Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

KVKK’nın Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; yurt dışında gerçekleşen riskleri teminat altına alan sigortacılık hizmetlerimizi yerine getirmek amacıyla, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı, yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü taraflara aktarılabilecektir.3. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ray Sigorta’ya Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle raysigorta.kvk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

 • Ray Sigorta sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

Ray Sigorta’ya iletebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. Potansiyel Servis ve Servis Yetkilisi Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu:

Ray Sigorta Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer/İstanbul

Ray Sigorta Anonim Şirketi (“Ray Sigorta”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında siz servis yetkililerimizin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Potansiyel Servis Yetkilisi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Vergi Kimlik Numarası

 • Vergi Dairesi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Numarası

 • İş Telefonu Numarası

 • İşyeri Adresi

 • İl/İlçe Bilgisi

 • İnternet Sitesi Adresi

 • E-Posta Adresi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Çalışılan Sigorta Şirketleri

 • Hizmet Sunulan Markalar

 • Servis Tipi

 • Kuruluş Yılı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamaktadır.
Servis Yetkilisi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Vergi Kimlik Numarası

 • Vergi Dairesi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Telefon Numarası

 • E-Posta Adresi

 • İşyeri Adresi

 • İşyeri İsmi-Unvanı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Banka Hesap Numarası

 • IBAN Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla MASAK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden yargı mercilerine,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,aktarılabilecektir.
2. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.3. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.4. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ray Sigorta’ya Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle raysigorta.kvk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

 • Ray Sigorta sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

Ray Sigorta’ya iletebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. Potansiyel Eksper ve Eksper Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu:

Ray Sigorta Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer/İstanbul

Ray Sigorta Anonim Şirketi (“Ray Sigorta”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında siz eksperlerimizin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Potansiyel Eksper
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Vergi Kimlik Numarası

 • Vergi Dairesi

 • Levha Kayıt Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta, ilgili kişinin beyanı ve sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Telefon Bilgisi

 • Adres Bilgisi

 • E-Posta Adresi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Çalışılan Sigorta Şirketleri

 • Çalışılan Şehirler

 • Uzmanlık Branşları/Alanları

 • Uzmanlık Başlangıç Tarihi

 • Eğitim Durumu

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamaktadır.
Eksper
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • İmza

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Vergi Kimlik Numarası

 • Doğum Tarihi

 • Doğum Yeri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta, ilgili kişinin beyanı ve sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • İşyeri Adres Bilgileri

 • Telefon Numarası

 • E-Posta Adresi

 • İkametgah Adresi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta, ilgili kişinin beyanı ve sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Sicil Numarası

 • Pozisyon-Unvan Bilgisi

 • Faaliyet Belgeleri

 • Diploma Bilgileri

 • TOBB Kayıt Numarası

 • Eksper Levha Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Banka Hesap Numarası

 • IBAN Numarası

 • Fatura Bilgileri

 • İşlem Tutarı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Riziko Değerlendirmelerinin Yapılması

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Eksper Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Riskin Gerçekleşmesi Sonucu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hasar ve Rücu Ödemelerinin Yapılması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta ve sigorta uygulamaları ve yazılımları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla MASAK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden yargı mercilerine,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,aktarılabilecektir.
2. Kişisel Verileriniz Yurt Dışında Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

KVKK’nın Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; yurt dışında gerçekleşen riskleri teminat altına alan sigortacılık hizmetlerimizi yerine getirmek amacıyla, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı, yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü taraflara aktarılabilecektir.3. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ray Sigorta’ya Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle raysigorta.kvk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

 • Ray Sigorta sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

Ray Sigorta’ya iletebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. Potansiyel Tedarikçi ve Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu:

Ray Sigorta Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer/İstanbul

Ray Sigorta Anonim Şirketi (“Ray Sigorta”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında siz tedarikçi yetkililerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Potansiyel Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Vergi Kimlik Numarası

 • Vergi Dairesi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Bilgisi

 • İş Telefonu Bilgisi

 • İşyeri Adresi

 • İl/İlçe Bilgisi

 • İnternet Sitesi Adresi

 • E-Posta Adresi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Sigorta Mevzuatına ve Sair Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Şirket Faaliyetleri Açısından Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Çalışılan Sigorta Şirketleri

 • Tedarik Hizmeti Sunulan Markalar

 • Çalışılan Şehirler

 • Satışı Yapılan Parça Türü

 • Kuruluş Yılı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı ve çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamaktadır.
Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-Soyad

 • Nüfus Cüzdanında Yer Alan Bilgiler

 • Fotoğraf

 • T.C. Kimlik Numarası

 • İmza

 • Doğum Tarihi

 • Doğum Yeri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefon Numarası

 • İkametgah Adres Bilgileri

 • E-Posta Adresi

 • İşyeri Adres Bilgileri

 • İş Telefonu Numarası

 • İşyeri İsmi-Unvanı

 • Çalışılan Bölge

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Pozisyon-Unvan Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Banka Hesap Numarası

 • IBAN Numarası

 • Fatura Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar, e-posta, sigorta uygulamaları ve yazılımları ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Sözleşme İçeriği

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; basılı formlar ve e-posta vasıtasıyla toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • CCTV Kayıtları

 • Ziyaret Edilen Kişi Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Ray Sigorta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verileriniz; kamera kayıt sistemleri ve ilgili kişinin beyanı vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla MASAK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden yargı mercilerine,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi , organizasyon ve etkinlik yönetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,aktarılabilecektir.
2. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.3. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.4. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ray Sigorta’ya Cumhuri̇yet Mahallesi̇ Haydar Ali̇yev Caddesi No: 28 Sarıyer/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle raysigorta.kvk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

 • Ray Sigorta sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta göndererek,

Ray Sigorta’ya iletebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ray Sigorta Anonim Şirketi ("Ray Sigorta") tarafından hazırlanmıştır.

Ray Sigorta olarak https://www.raysigorta.com.tr internet sitesi ("Site") içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Bilgilendirme Metni, Ray Sigorta tarafından yönetilen Site için geçerli olup çerezler, Çerez Politikası’nda açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Çerez Bilgilendirme Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı https://www.raysigorta.com.tr tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge vb. gibi) ile Ray Sigorta bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:
 • Sahipliklerine göre:

  • Birinci Taraf Çerezler

   Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Ray Sigorta tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

  • Üçüncü Taraf Çerezler

   Ray Sigorta ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

 • Aktif olduğu süreye göre:

  • Oturum Çerezleri

   Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

  • Kalıcı Çerezler

   Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

 • Kullanım amaçlarına göre:

  • Zorunlu Çerezler

   Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.

  • İşlevsel (Tercih) Çerezleri

   Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.

  • İstatistik Çerezleri

   Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

  • Pazarlama Çerezleri

   İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler
Çerez İsmi
Çerez Kullanım Amacı
Çerez Servis Sağlayıcı
Çerez Tipi
Çerez Süresi
__RequestVerificationToken
Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) saldırılarını önlemeye yardımcı olur.
raysigorta.com.tr
Zorunlu
Oturum Süresince
ASP.NET_SessionId
Sayfa istekleri arasında ziyaretçinin oturum durumunu korur.
raysigorta.com.tr
Zorunlu
Oturum Süresince
CONSENT
Ziyaretçinin çerez başlığındaki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin GDPR uyumluluğu için gereklidir.
youtube.com
Zorunlu
2 yıl
test_cookie
Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.
doubleclick.net
İstatistiksel
1 gün
_ga
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.
raysigorta.com.tr
İstatistiksel
2 yıl
_ga_#
Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.
raysigorta.com.tr
İstatistiksel
2 yıl
_gat
Google Analytics tarafından istek oranını kısmak için kullanılır.
raysigorta.com.tr
İstatistiksel
1 gün
_gid
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
raysigorta.com.tr
İstatistiksel
1 gün
_fbp
Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
raysigorta.com.tr
Pazarlama
3 ay
_gcl_au
Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web siteleri arasında reklam verimliliğini denemek için kullanılır.
raysigorta.com.tr
Pazarlama
3 ay
fr
Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
facebook.com
Pazarlama
3 ay
IDE
Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.
doubleclick.net
Pazarlama
1 yıl
pagead/1p- user- list/AW- 793819317
N/A
google.com
Pazarlama
Oturum Süresince
tr
Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
facebook.com
Pazarlama
Oturum süresince
VISITOR_INFO1_LIVE
Entegre Youtube videoları olan sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmeye çalışır.
youtube.com
Pazarlama
179 gün
YSC
Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.
youtube.com
Pazarlama
Oturum Süresince
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar
youtube.com
Pazarlama
Kalıcı

Çerezler, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", (f) bendi "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" veya işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği açıklanan çerez tercihlerinizdeki onaylarınız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Ray Sigorta hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Ayrıca ;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

 • Oracle Reklam Çerezlerini kapatmak için tıklayınız.

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun on birinci maddesi kapsamındaki haklarınız ve ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’ni inceleyebilirsiniz. Ray Sigorta çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar. 

Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesi kapsamında ilgili kişi başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. 

İletişim Formu Bilgilendirme Metni

Ray Sigorta Anonim Şirketi (bundan sonra “Ray Sigorta” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/bize-ulasin adresinde yer alan İletişim Formu vasıtasıyla “Ad-Soyad, Telefon, E-posta, İletişim Konusu, Mesaj İçeriği, Poliçe Numarası, Hasar Dosya Numarası” gibi kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütümesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, faaliyetlerin sigorta mevzuatına ve sair mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

Ray Sigorta, kişisel verilerinizi, https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/bize-ulasin adresinde yer alan İletişim Formu vasıtasıyla temin etmektedir.

Kişisel Verilerinizin 3. Taraflara Aktarilması

Ray Sigorta, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5/2-ç maddesi uyarınca aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cadde No: 28/ Sariyer İstanbul adresine göndererek

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ray Sigorta’ya Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cadde No: 28/ Sariyer İstanbul adresinden şahsen başvurarak,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta gönderilerek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle raysigorta.kvk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

 • Ray Sigorta sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr adresine e-posta gönderilerek,

Ray Sigorta’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.