Diğer Kurumsal Sigorta Ürünleri

Elektronik Cihaz

Elektronik cihazların arızalanması veya zarar görmesi halinde meydana gelebilecek maddi kayıplar teminat altına alınır.

Makine Kırılması

Çalışır halde olan makinelerin, temizlenme, revizyon ve/veya yer değiştirmesi kaynaklı olarak kullanılamaz hale gelmesi veya arızalanması durumundaki maddi kayıplar teminat altına alınır.

İnşaat All Risk

İnşaat projesinin yürütülmesi süresince poliçede açıkça istisna edilmeyen, ani ve beklenmedik şekilde meydana gelebilecek riskler teminat altına alınır.

Montaj All Risk

Montaj projesinin yürütülmesi süresince poliçede açıkça istisna edilmeyen, ani ve beklenmedik şekilde meydana gelebilecek riskler teminat altına alınır.

Leasing

Leasing'e konu makine ve ekipmanın ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Ticari Alacak

KOBİ’lerin yurt içi vadeli mal ve hizmet satışlarından doğan alacaklarına güvence sağlayarak, alıcıların iflası veya geciktirilmiş ödemeler nedeniyle karşılaşılan tahsilat risklerini teminat altına alır.