Acil durumlardaki sağlık güvenceniz

Acil Sağlık Sigortası

Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan hastalık ve kaza durumlarında, ihtiyacınız olan acil tedavi masraflarının karşılanmasını sağlar.

  • Yüksek teminat limitleri

  • Ücretsiz check-up ve diş sağlığı hizmeti

Teklif Al En Yakın Acente

Acil durumlarda ihtiyaç duyabileceğiniz tedavi için en doğru seçim

Geniş kapsamlı teminatlarla koruma

Acil Sağlık Sigortası ile acil durumlarda dilediğiniz sağlık kuruluşundan hizmeti alır, zor anınızda oluşabilecek masrafları dert etmezsiniz.

Teminat Detayları
Opsiyonel

Acil tıbbi tedavi

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dâhil olduğu poliçenizde belirtilen acil durumlarda, söz konusu hastalık gününden itibaren bir sene içindeki doktor ücreti ile diğer tedavi masrafları ödenir.

Opsiyonel

Kaza sonucu ölüm

Kaza sonucu ölüm ihtimali durumunda sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alacak finansal desteği kapsar.

Opsiyonel

Kaza sonucu sürekli sakatlık

Kaza sonucu tam veya kısmi sakatlık yaşamanız durumunda mağduriyetiniz nedeniyle finansal destek sağlar.

Acil durumlarda ihtiyaç duyabileceğiniz tedavi için en doğru seçim

Acil Sağlık Sigortası’nda olmazsa olmaz hizmetler

Acil Sağlık Sigortası ile acil durumların dışında sağlıklı bir yaşam sürmeye yönelik ve ücretsiz faydalanabileceğiz hizmetlere de sahip olursunuz.

Hizmet Detayları
1. Diş sağlığı

Diş sağlığı

Yılda 1 defa, belirli anlaşmalı kurumlarda ücretsiz diş sağlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.
2. Check-up

Check-up

Yılda 1 defa, belirli anlaşmalı kurumlarda ücretsiz check-up hizmetinden faydalanabilirsiniz.
3. Tıbbi bilgi ve danışmanlık

Tıbbi bilgi ve danışmanlık

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili konusunda uzman hekimlerden bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınız için en doğru seçim

Acil Sağlık Sigortası tercih ederken bilinmesi gerekenler

Sıkça Sorulan Sorular

Özel Sağlık Sigortası poliçe başlangıcından sonraki hastalık veya kaza durumlarında muayene, tahlil ve tetkikler, ameliyat gibi sağlık hizmeti almanız gereken durumlarda özel hastanelerde tedavi olmanızı poliçenizde yer alan teminatlar ve limitler dâhilinde sağlar.

Özel sağlık sigortası, yüksek maliyetli sağlık harcamalarınızı normalde ödeyeceğiniz tutarların altında bir fiyatla ve kaliteli hizmet almanızı sağlayan bir güvencedir. Özel sağlık sigortanızdan yararlandığınızda dilediğiniz özel sağlık kurumu ve doktoru seçebilir, tedaviniz için ihtiyacınız olan hizmetleri ücretsiz ya da minimum ücret ödeyerek alabilirsiniz.

Genel sağlık sigortası sınırlı avantajları nedeniyle her zaman yeterli olmayabilir. Özel sağlık sigortası, özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz miktarların altında bir fiyatla her türlü sağlık hizmetinden bir sene boyunca yararlanabilmenizi sağlar.

Sağlık poliçeniz kapsamında yatarak ve ayakta tedavi olanakları sunulur. Ayakta tedavi teminatı doktor muayenesi, tahlil ve laboratuar tetkikleri, görüntüleme gibi hizmetleri kapsar. Yatarak tedavi teminatı ile de cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın doktor ücreti, hastane tedavi masrafları, yoğun bakım, oda ve yemek, refakatçi, ilaç, ambulans gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Poliçenizin kapsadığı ayakta ve yatarak tedavi teminatları dâhilinde yaptığınız harcamaları sigortanız öder.

Yenileme döneminizde, bir önceki yıla ait harcamalarınız değerlendirilerek hasarsızlık indirimi verilebilir.

Sigorta şirketleri, özel sağlık kurumlarının çoğu ile anlaşmalıdır. Seçtiğiniz sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında sigortanız kapsamında hizmet alabilirsiniz. Özel sağlık sigortası poliçenizdeki avantajlar, sadece anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerlidir. Sigorta şirketi ile anlaşması bulunmayan sağlık kurumlarından alacağınız sağlık hizmeti özel sağlık sigortanız tarafından karşılanmaz.

Poliçenizde bulunan teminatlar arasında check-up ve mamografi teminatı olması halinde, poliçede belirtilen anlaşmalı kurumlarımızda kontrolleriniz yapılır ve karşılanır.

İlk defa sağlık sigortası yaptırmanız durumunda bir başvuru formu doldurmanız ve bu formda daha öncesinde geçirmiş olduğunuz veya hali hazırda geçirmekte olduğunuz hastalık ve tedavi bilgilerinizi beyan etmeniz beklenir. Başvuru formunda sağlamış olduğunuz bilgilere istinaden dahil olacağınız değerlendirme süreci sonucunda poliçenin hangi şart ve koşullarda oluşturulabileceği belirlenir.

Yeni yaptırmak istediğiniz poliçe için başvuru yaparken değerlendirme yapılabilmesi için mevcut sigorta şirketinizin yenileme teklifi, sağlık beyanınız ve sağlık geçmişinize ait kayıtlarınızı iletmeniz istenir. Dikkat etmeniz gereken nokta, geçiş işleminizin mevcut poliçenizin bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden 0-64 yaş aralığındaki herkes poliçe sahibi olabilir.

Poliçenizde Yurt Dışı Tedavi Teminatı var ise 180 günü geçmeyen yurt dışı seyahatlerinizde poliçe şartlarınız ve belirtilen limitler dâhilinde yararlanabilirsiniz.

Poliçenizin geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarından hizmet aldığınız taktirde talebiniz kurum tarafından provizyon merkezimize iletilir. Poliçe kapsamında olan sağlık masraflarınız için varsa sadece katılım payı ücretini ödersiniz. Anlaşması bulunmayan kurumlardan hizmet alımında ise poliçede yer alan anlaşmasız kurum tedavi teminat limiti ve katılım payınız dikkate alınırarak geri ödeme yapılır. Anlaşmasız kurumlarda yapılan masraflar için ödenecek ücret, Türk Tabipler Birliği (TTB) ücret tarifesindeki karşılığa göre ve varsa sigortalı payı düşülerek yapılır.

Sahip olduğunuz sağlık sigortasına göre geri ödeme uygulamaları değişkenlik gösterir. Poliçeniz kapsamında hizmet almanız durumunda sizden talep edilecek evrakları göndermeniz talep edilir.

Poliçe kapsamında üzerinde riskin gerçekleşme ihtimali olan kişi veya kişiler sigortalı, sigorta primini ödeyen kişi ise sigorta ettiren olarak geçer. Sigorta ettiren ve sigortalı aynı kişi de olabilir.

Poliçenizin 3 yıl boyunca ve aynı sigorta şirketinden kesintisiz devam etmesi halinde, bu süre sonundaki sağlık durumunuz esas alınarak Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazandığınız tarihten sonra ortaya çıkan hastalıklar için ek prim uygulanmadan ve teminat kapsamınız daralmadan yaşamınız boyunca sigorta güvencesinden faydalanırsınız.

Doğum teminatının şartları sigorta şirketlerinin ürünlerine göre değişiklik gösterir. Doğum teminatı olan ya da ek prim ödemesi ile doğum teminatı ekletebileceğiniz özel sağlık poliçelerini seçerseniz hamilelik ve doğum masrafları karşılanır. Bu masrafların limitleri ve bekleme süreleri poliçe kapsamına göre değişebilir.

Poliçe özel şartlarında bazı hastalıklar için belirlenmiş bekleme süreleri bulunur. Bekleme süresi boyunca, ilgili rahatsızlar için poliçe kapsamında tazminat ödemesi yapılmaz. Bekleme süreleri, satın almış olduğunuz poliçe özel şartlarına göre değişkenlik gösterir.

Acentelerimiz

Türkiye geneline yayılmış 1600’ün üzerinde Ray Sigorta acentesi size destek için hazır.

En yakın acenteyi bul

Anlaşmalı Oto Servislerimiz

Sayıları her geçen gün artan Yetkili ve Özel Servisler, Hızlı Onarım Merkezleri (HOM) ve Cam Servisleri yüksek müşteri memnuniyeti anlayışı ile size hizmete hazır.

En yakın servisi bul

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımız

Anlaşmalı olduğumuz ve Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından sağlığınızla ilgili her türlü desteği alabilirsiniz.

En yakın sağlık kuruluşunu bul