TR EN

Teminat Detayları

Teklif Al

Beklenmedik kaza veya ani hastalık gibi hayati durumlarda ihtiyacınız olan acil tedavi masraflarını karşılıyoruz.

Acil Cerrahi Yatış Teminatı

Acil durum olarak tanımlanan hastalık ve kazaların cerrahi müdahale veya yatış gerektirmesi durumunda oluşan ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç gibi giderler belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

Acil Dahili Yatış Teminatı

Ameliyat veya sigortalının yatışını gerektirmeyen acil durumlara ait konsultasyon, doktor ücreti, teşhis ve tetkik işlemleri, tıbbi malzeme ve hasta bakım hizmetleri ile ilgili giderler belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

Oda Yemek Teminatı

Tanımlanan acil durum nedeniyle hastanede kalınan süre boyunca konaklama (oda-yemek) ve hemşirelik hizmetlerine ait giderler belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

*Hastanede kalınan her tam gün için geçerlidir.

Yoğun Bakım Teminatı

Acil durum olarak tanımlanan hastalık ve kazalar sonucu sigortalı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdürülmesini gerektiren durumlardaki yatış masrafları karşılanır.

Kaza sonucu ölüm

Kaza sonucu ölüm ihtimali durumunda poliçede gösterilen sigorta bedeli mirasçılarına veya sigortalı tarafından belirlenen kişilere ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık

Kaza sonucu tam veya kısmi sakatlık yaşanması durumunda belirlenen limitler dâhilinde finansal destek sağlar.

Daha avantajlı sağlık sigortası yaptırma fırsatı Ray Sigorta’da!

Her şeyin başı sağlık! ilk defa sigorta yaptıranlara ve ailelere özel sunulan %10 indirim ile Sağlığım Rayında veya Tamamlayan Sağlık Sigortalarına daha avantajlı sahip olun.

Poliçe Kapsamındaki Hizmet Detayları

Acil Sağlık Sigortası karşılaşacağınız sağlık risklerine karşı sizi güvence altına almakla kalmıyor; tüm paketler için standart olarak sunduğu diş sağlığı ve check-up hizmetlerinin yanında Plus paket kapsamında online diyetisyen, psikolog, mindfulness, çift terapisi, stres, çatışma yönetimi danışmanlığı; COVID – 19 PCR ve Antikor testi; yeni doğan bakımı danışmanlığı, sigara ve alkolü bırakma danışmanlığı, göz check-up, kaza durumunda yardım hizmetlerini ve spor kursunu ücretsiz olarak sunuyor.

1. Diş sağlığı

Yılda 1 defa, belirli anlaşmalı kurumlarda ücretsiz diş sağlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.

 • Diş Hekimi Muayenesi

 • Detertraj (Alt-Üst çene)(1 seans)

 • Diş Röntgen Filmi (Periapikal – Tek Diş)

 • Dolgu (Tek Diş)

 • Dolgu Sökümü (Tek Diş)

 • Yerel Flour Uygulaması (Tam Çene)

 • Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu

 • Okluzal Aşındırmalar (Alt-Üst çene)

 • Okluzyon Düzeltilmesi (İki çene)

 • Bite-Wing radyograf

 • Konsültasyon

 • Kontrol Muayenesi

 • Lokal Anestezi (Enjeksiyon-İnfiltratif)

 • Lokal Anestezi (Rejyonal)

 • Oral Hijyen Eğitimi

 • Teşhis-tedavi planlaması

 • Uzman Diş Hekimi Konsültasyonu

 • Uzman Diş Hekimi muayenesi

 • Vitalite kontrol

Anlaşmalı kurum ve/veya sigortalının tercihi doğrultusunda sunulacak hizmetlerde kullanılacak malzemeler ve tedavi yöntemleri değişkenlik gösterdiği (ithal malzeme kullanımı, ileri görüntüleme teknikleri vb.) takdirde ücretler TDB asgari ücret fiyat tarifesindeki tutarları aşabilir. Bu tip durumlarda sigortalıya hekim tarafından bilgilendirme yapılır ve onayı dahilinde işleme devam edilir. Sigortalı ücretsiz hizmetler dışındaki tetkik ve tedavilerinin ödemesini direkt olarak anlaşmalı kuruma yapar. Ücretsiz ve avantajlı hizmetler sadece anlaşmalı olduğu kurumlarda geçerlidir. Sigortalılar, talepleri ilettikleri gün için, randevu talebinde bulunamazlar. Her bir sigortalının randevuyu en fazla 2 kez erteleme/iptal hakkı vardır. Bu limiti aşan sigortalıların ücretsiz hakları kullanılmış sayılır. (Mücbir sebepli ertelemeler bu kuralın dışındadır) Randevu iptalleri dini ve resmi bayramlar hariç sadece hafta içi yapılabilmektedir. Randevu iptallerinin en geç randevu tarihinden 1 gün önce saat 17:00ye kadar iletilmesi gerekmektedir. İlgili hizmetler “0850 311 59 01” numaralı sigortalı hattı üzerinden randevu oluşturulması durumunda geçerlidir. Sigortalının, sigortalı hattı onayı olmadan yaptığı ödemeleri hizmet sağlayıcıya rücu etme hakkı yoktur.

2. Check-up

Yılda 1 defa, belirli anlaşmalı kurumlarda ücretsiz check-up hizmetinden faydalanabilirsiniz.

 • Doktor Değerlendirmesi

 • Tam Kan Sayımı - 18 parametre

 • İdrar Tahlili

 • Tek Yönlü Akciğer Grafisi

 • Sedimantasyon

 • Açlık Kan Şekeri

 • Total Kolesterol

 • EKG - Kalp Elektrosu

Doktor tarafından, (ihtiyaç duyulması halinde) sigortalıya yaptırması gereken ek tetkik, tahlil, konsültasyon gibi işlemler önerilebilir. Bu durumda oluşacak maliyetler sigortalının kendisine ait olacaktır. Anlaşmalı kurumlarda yapılan randevu organizasyonları resmi ve dini tatiller hariç hafta içi her gün 09:00-17:00 arasında yapılmaktadır. Sigortalılar, talepleri ilettikleri gün için, randevu talebinde bulunamazlar. Her bir sigortalının randevuyu en fazla 2 kez erteleme/iptal hakkı vardır. (Mücbir sebepli ertelemeler bu kuralın dışındadır) Bu limiti aşan sigortalıların ücretsiz hakları kullanılmış sayılır. Talep etmeleri halinde indirimli olarak organizasyonları yapılabilir. Randevular, anlaşmalı kurumun yoğunluğu ve uygunluğuna göre organize edilmekte olup, katılımcının talep ettiği gün ve saatte uygunluk yoksa alternatif gün ve saat önerisinde bulunabilir. Randevu iptalleri dini ve resmi bayramlar hariç sadece hafta içi yapılabilmektedir. Randevu iptallerinin en geç randevu tarihinden 1 gün önce saat 17:00ye kadar iletilmesi gerekmektedir. İlgili hizmetler “0850 311 59 01” numaralı sigortalı hattı üzerinden randevu oluşturulması durumunda geçerlidir. Sigortalının, sigortalı hattı onayı olmadan yaptığı ödemeleri hizmet sağlayıcıya rücu etme hakkı yoktur.

3. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili konusunda uzman hekimlerden bilgi alabilirsiniz.

4. Göz Check-up

Yılda 1 defa ücretsiz olarak, poliçenin geçerli olduğu kurumlarda (hastane, tıp merkezi gibi) göz muayenesi hizmetinden faydalanabilirsiniz. Poliçe sahibinin ücretsiz göz muayenesi hizmet alımı için SGK güvencesini kullanımı durumunda; devlet katkı payı (Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca belirlenmiş olan zorunlu katkı payı) dışında, herhangi bir ödeme (hastane fark bedeli) yapmayacaktır. Poliçe sahibi; Göz Muayene Paketi kapsamında, Muayene dışındaki tüm tetkik ve tedaviler için Anlaşmalı Kurum’un sunmakta olduğu indirim avantajından faydalanabilecektir. SGK’nın karşıladığı tetkik ve tedavilerde; indirimler, oluşan fark ücretleri üzerinden uygulanacaktır. Sigortalının poliçe süresi kapsamında, 2. kez muayene hizmetinden yararlanmak istemesi durumunda, hizmetten indirimli olarak faydalanabilecektir. Poliçe sahibi, poliçe süresi boyunca anlaşmalı kurumlarda dilediği kadar indirimli hizmetlerden faydalanabilecektir.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

5. COVID – 19 PCR ve Antikor testi

Poliçe sahipleri 1 yıllık sigortalılık dönemleri boyunca faydalanabilecekleri, Covid-19 a özel PCR ve yine aynı virüs antijenine ilişkin gelişmiş Spike antikor tespiti için 1’er test hakkına sahiptirler. Sigortalılar yılda 1’er kez yaptırabilecekleri bu testler için; boğaz ve burun sürüntüsü ve kan alım işlemlerinin yapılabilmesi adına, buradan randevu talebinde bulunabilirler.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

6. Mindfulness, çift terapisi, stres ve çatışma yönetimi danışmanlığı

Bir danışmanlık hizmetidir, tıbbi tanı içermez, tedavi yerine geçmez. Hizmet yılda 1 kez ücretsiz olarak uzman danışmanlar tarafından online olarak sağlanır. Poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletilir. Çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır. Randevu gününde/saatinde online olarak kurum tarafından iletilen link üzerinden hizmet sağlanır. Hizmet 30 dk sürmektedir. Hizmet resmi ve dini bayramlar hariç hafta içi mesai saatleri içerisinde sağlanmaktadır. Hizmetin alımı için poliçe sahibinin ilgili platforma girebilmek için gerekli donanıma (bilgisayar, internet vb) sahip olması gerekmektedir. Tercihe göre hizmet telefon üzerinden de gerçekleşebilir. Ücretsiz seans sonrası poliçe sahibi devam seansı almak isterse kurumun belirlediği ücret tarifesi üzerinden anlaşmalı olunan indirim oranı dahilinde hizmet alabilir, bu durumda poliçe sahibi ödemeyi direkt kuruma ve kurumun belirlediği şekillerde yapmakla yükümlüdür.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

7. Sigara ve alkolü bırakma danışmanlığı

Poliçe sahibi, poliçe süresi boyunca anlaşmalı kurumlarında sigara ve alkolü bırakma hizmetinde ilk seansı ücretsiz olarak faydalanabilir. Poliçe sahibi ilk seans sonrası hizmet almaya devam etmesi durumunda poliçe süresi boyunca anlaşmalı kurumlarda dilediği kadar indirimli hizmetlerden faydalanabilecektir. Poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletilir çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır. Sigara ve alkol bırakma danışmanlığında poliçe sahibine bırakma ile ilgili güvence verilmemektedir.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

8. Yeni doğan bakımı danışmanlığı

Hizmet ağı içinde yer alan doktorlar tarafından "yeni doğan danışma" hizmeti sağlanacaktır. Bebeğin büyüme süreci, diş çıkarma, diğer sağlık sorunları pişik, isilik oluşması, gaz çıkarma, anne sütü ile beslenme, sarılık, tuvalete çıkamama, göbek bağı bakımı, aşılama, bıngıldakta oluşabilecek rahatsızlıklar, erkek bebeklerde sünnet, testislerin düşmemesi gibi sorunlar dahil olmak üzere her türlü rahatsızlık konusunda sayı sınırı olmaksızın telefon ile danışmanlık verilecektir. Danışmanlık hizmeti için poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletilir çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır. Danışmanlık hizmeti maksimum 30 dakika olarak sunulmaktadır. İlaç önerilmez, tıbbi tedavi niteliğinde değildir.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

9. Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım

Hizmet reşitlerle ilgili hastalık veya kaza durumunda çocuklara indirimli olacak şekilde bakıcı temin edilmesi, diğer aile fertlerine transferinin sağlanmasını kapsar. Poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletilir çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır. Hizmetten önce sigortalıya fiyat bildirilir fiyata onay verilmesi durumunda organizasyon yapılır. Ücret direkt firmaya firmanın talep ettiği koşullarda ödenir.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

10. Online diyetisyen

Poliçe sahibi poliçe süresince anlaşmalı diyetisyen aracılığıyla tanışma seansından ücretsiz olarak faydalanabilir. Tanışma seansı ortalama 20 dk sürmektedir. Ücretsiz tanışma seansını takiben, sigortalının seanslara devam etmek istemesi durumunda, her bir seans için geçerli ilgili diyetisyen seans ücreti üzerinden %30'a varan indirim avantajından yararlanabilirler. İndirim oranları anlaşmalı diyetisyene göre değişkenlik göstermektedir. Hizmet sürecinde kilo alma veya kilo verme garantisi verilmez. Bu hizmet resmi ve dini bayramlar hariç anlaşmalı diyetisyen mesai saatleri içerisinde ve online olarak sağlanmaktadır. Sigortalı anlaşmalı diyetisyen tarafından belirlenecek kapsamda tedavi planını yaptırabilecektir. Poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletilir çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

11. Online psikolojik danışmanlık

Poliçe sahibi poliçe süresince anlaşmalı psikologlar aracılığıyla tanışma seansından ücretsiz olarak faydalanabilir. Tanışma seansı ortalama 20 dk sürmektedir. Ücretsiz tanışma seansını takiben, sigortalının seanslara devam etmek istemesi durumunda, her bir seans için geçerli ilgili psikolog seans ücreti üzerinden %30'a varan indirim avantajından yararlanabilirler. Bu hizmet resmi ve dini bayramlar hariç anlaşmalı psikolog mesai saatleri içerisinde ve online olarak sağlanmaktadır. İndirim oranları anlaşmalı psikoloğa göre değişkenlik göstermektedir. Sigortalı anlaşmalı psikolog tarafından belirlenecek kapsamda tedavi planını yaptırabilecektir. Poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletilir çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

12. Spor kursu

Bir ay boyunca ortalama süresi 20 dakika olan 6 bire bir (online) spor dersinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmet spor hocaları tarafından sunulmaktadır. Ücretsiz seans sonrası poliçe sahibi devam etmesi durumunda poliçe süresi boyunca indirimli olarak faydalanabilecektir.Poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletir çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır. Online olarak sunulacak hizmette poliçe sahibinin hareketleri yanlış yapması, spor alanını spor hocasının önerdiği şekilde kurgulamaması gibi nedenlerden kaynaklı sakatlanma durumlarından poliçe sahibi sorumludur.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

13. Görüntüleme merkezlerinde indirim

Poliçe sahibi, poliçe süresi boyunca anlaşmalı kurumlarda indirimli olarak hizmetten yararlanabilir. Poliçe sahibi talebi çağrı merkezine iletilir çağrı merkezi üzerinden sigortalı ve kurumun uygun olduğu tarihe randevu organizasyonu sağlanır. Poliçe sahibi ödemeyi direkt kuruma ve kurumun belirlediği şekillerde yapmakla yükümlüdür.

*Acil Sağlık Plus paketinde sunulur.

Sağlık Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınız için en doğru seçim

Sitemizin işlemesini sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi almak, çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

OKUDUM