TR EN

Teminat Detayları

Teklif Al

Beklenmedik kaza veya ani hastalık gibi hayati durumlarda ihtiyacınız olan acil tedavi masraflarını karşılıyoruz.

Acil Cerrahi Yatış Teminatı

Acil durum olarak tanımlanan hastalık ve kazaların cerrahi müdahale veya yatış gerektirmesi durumunda oluşan ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç gibi giderler belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

Acil Dahili Yatış Teminatı

Ameliyat veya sigortalının yatışını gerektirmeyen acil durumlara ait konsultasyon, doktor ücreti, teşhis ve tetkik işlemleri, tıbbi malzeme ve hasta bakım hizmetleri ile ilgili giderler belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

Oda Yemek Teminatı

Tanımlanan acil durum nedeniyle hastanede kalınan süre boyunca konaklama (oda-yemek) ve hemşirelik hizmetlerine ait giderler belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

*Hastanede kalınan her tam gün için geçerlidir.

Yoğun Bakım Teminatı

Acil durum olarak tanımlanan hastalık ve kazalar sonucu sigortalı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdürülmesini gerektiren durumlardaki yatış masrafları karşılanır.

Kaza sonucu ölüm

Kaza sonucu ölüm ihtimali durumunda poliçede gösterilen sigorta bedeli mirasçılarına veya sigortalı tarafından belirlenen kişilere ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık

Kaza sonucu tam veya kısmi sakatlık yaşanması durumunda belirlenen limitler dâhilinde finansal destek sağlar.

Daha avantajlı sağlık sigortası yaptırma fırsatı Ray Sigorta’da!

Her şeyin başı sağlık! ilk defa sigorta yaptıranlara ve ailelere özel sunulan %10 indirim ile Sağlığım Rayında veya Tamamlayan Sağlık Sigortalarına daha avantajlı sahip olun.

Poliçe Kapsamındaki Hizmet Detayları

Acil Sağlık Sigortası karşılaşacağınız sağlık risklerine karşı sizi güvence altına alırken diş sağlığı ve check-up hizmetlerini de ücretsiz sunuyor.

1. Diş sağlığı

Yılda 1 defa, belirli anlaşmalı kurumlarda ücretsiz diş sağlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.

 • Diş Hekimi Muayenesi

 • Detertraj (Alt-Üst çene)(1 seans)

 • Diş Röntgen Filmi (Periapikal – Tek Diş)

 • Dolgu (Tek Diş)

 • Dolgu Sökümü (Tek Diş)

 • Yerel Flour Uygulaması (Tam Çene)

 • Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu

 • Okluzal Aşındırmalar (Alt-Üst çene)

 • Okluzyon Düzeltilmesi (İki çene)

 • Bite-Wing radyograf

 • Konsültasyon

 • Kontrol Muayenesi

 • Lokal Anestezi (Enjeksiyon-İnfiltratif)

 • Lokal Anestezi (Rejyonal)

 • Oral Hijyen Eğitimi

 • Teşhis-tedavi planlaması

 • Uzman Diş Hekimi Konsültasyonu

 • Uzman Diş Hekimi muayenesi

 • Vitalite kontrol

Anlaşmalı kurum ve/veya sigortalının tercihi doğrultusunda sunulacak hizmetlerde kullanılacak malzemeler ve tedavi yöntemleri değişkenlik gösterdiği (ithal malzeme kullanımı, ileri görüntüleme teknikleri vb.) takdirde ücretler TDB asgari ücret fiyat tarifesindeki tutarları aşabilir. Bu tip durumlarda sigortalıya hekim tarafından bilgilendirme yapılır ve onayı dahilinde işleme devam edilir. Sigortalı ücretsiz hizmetler dışındaki tetkik ve tedavilerinin ödemesini direkt olarak anlaşmalı kuruma yapar. Ücretsiz ve avantajlı hizmetler sadece anlaşmalı olduğu kurumlarda geçerlidir. Sigortalılar, talepleri ilettikleri gün için, randevu talebinde bulunamazlar. Her bir sigortalının randevuyu en fazla 2 kez erteleme/iptal hakkı vardır. Bu limiti aşan sigortalıların ücretsiz hakları kullanılmış sayılır. (Mücbir sebepli ertelemeler bu kuralın dışındadır) Randevu iptalleri dini ve resmi bayramlar hariç sadece hafta içi yapılabilmektedir. Randevu iptallerinin en geç randevu tarihinden 1 gün önce saat 17:00ye kadar iletilmesi gerekmektedir. İlgili hizmetler “0850 311 59 01” numaralı sigortalı hattı üzerinden randevu oluşturulması durumunda geçerlidir. Sigortalının, sigortalı hattı onayı olmadan yaptığı ödemeleri hizmet sağlayıcıya rücu etme hakkı yoktur.

2. Check-up

Yılda 1 defa, belirli anlaşmalı kurumlarda ücretsiz check-up hizmetinden faydalanabilirsiniz.

 • Doktor Değerlendirmesi

 • Tam Kan Sayımı - 18 parametre

 • İdrar Tahlili

 • Tek Yönlü Akciğer Grafisi

 • Sedimantasyon

 • Açlık Kan Şekeri

 • Total Kolesterol

 • EKG - Kalp Elektrosu

Doktor tarafından, (ihtiyaç duyulması halinde) sigortalıya yaptırması gereken ek tetkik, tahlil, konsültasyon gibi işlemler önerilebilir. Bu durumda oluşacak maliyetler sigortalının kendisine ait olacaktır. Anlaşmalı kurumlarda yapılan randevu organizasyonları resmi ve dini tatiller hariç hafta içi her gün 09:00-17:00 arasında yapılmaktadır. Sigortalılar, talepleri ilettikleri gün için, randevu talebinde bulunamazlar. Her bir sigortalının randevuyu en fazla 2 kez erteleme/iptal hakkı vardır. (Mücbir sebepli ertelemeler bu kuralın dışındadır) Bu limiti aşan sigortalıların ücretsiz hakları kullanılmış sayılır. Talep etmeleri halinde indirimli olarak organizasyonları yapılabilir. Randevular, anlaşmalı kurumun yoğunluğu ve uygunluğuna göre organize edilmekte olup, katılımcının talep ettiği gün ve saatte uygunluk yoksa alternatif gün ve saat önerisinde bulunabilir. Randevu iptalleri dini ve resmi bayramlar hariç sadece hafta içi yapılabilmektedir. Randevu iptallerinin en geç randevu tarihinden 1 gün önce saat 17:00ye kadar iletilmesi gerekmektedir. İlgili hizmetler “0850 311 59 01” numaralı sigortalı hattı üzerinden randevu oluşturulması durumunda geçerlidir. Sigortalının, sigortalı hattı onayı olmadan yaptığı ödemeleri hizmet sağlayıcıya rücu etme hakkı yoktur.

3. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili konusunda uzman hekimlerden bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınız için en doğru seçim