PharmaRay Eczane Paketi Teminat ve Hizmet Detayları

En Yakın Acente

PharmaRay Eczane Paketi iş yerinizi ilaçlardan eşyalarınıza kadar karşılaşılabilecek pek çok riske karşı güvence altına alıyor, aynı zamanda tercihinize göre çalışanlar ve müşterilerin işletmenizden kaynaklı uğrayabileceği zararları da kapsama dahil ediyor.

Yangın

İş yeri ve içerisinde bulunan eşyaların yangın, yıldırım veya infilak kaynaklı olarak zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

İzolasyon

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle çatı ve pencere pervazlarından giren suyun neden olduğu maddi zararlar karşılanır.

Deprem – Yanardağ Püskürmesi

Zorunlu DASK Sigortası kapsamında tazmin edilecek limitin üzerinde belirlenen tutara kadar, iş yeri içerisindeki eşya için ise belirlenen eşya tutarına kadar deprem-yanardağ püskürmesi kaynaklı oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Sel ve su basması

Sel ve sel nedeniyle yaşanan su basması kaynaklı iş yeri ve içerisindeki eşyaların zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Toplumsal kargaşa ve terör

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj kaynaklı olarak iş yeriniz ve içindeki ürün ile eşyaların zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Cam kırılması

İş yerinde bulunan kapı ve pencere camları dâhil, vitrin, dolap, cam masa ve aynaların kırılması sonucu zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Elektronik cihaz

İş yerinde bulunan sabit ve seyyar elektronik cihazların bozulma, düşme, kırılması sonucu zararlarına ilaveten deprem ve terör durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Sabit makine kırılması

İş yerinde bulunan sabit makinelerin çalışır haldeyken temizlenmesi, değiştirme esnasında ve bozulması durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

*Poliçede belirtilmediği sürece, 10 yaş ve üzeri makineler teminat kapsamında değildir.

Forklift

İş yerinde bulunan forkliftlerin çalışır durumda bozulması, çarpma ve çarpışması durumlarına ilaveten deprem ve terör durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

*Poliçede belirtilmediği sürece, 5 yaş ve üzeri makineler teminat kapsamında değildir.

Sürşarj Teminatı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanabilecek fiyat artışlarına yönelik ticari mallara yansıyan bedel değişikliklerini kapsar.

Nöbet Teminatı

Poliçe kapsamına giren riskler kaynaklı oluşan hasar sonucu nöbet günleri için ekstra stoklanan ürünler eksik sigorta kapsamına girmeden maddi kayıplar belirlenen limitlerde karşılanır.

Ürün Bozulması

İş yerinde bulunan soğutucu cihazların arızalanması ve/veya kırılması sonucu içinde bulunan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin bozulması durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Raf ve Vitrin Devrilmesi

İlaçların bulunduğu duvara monte edilmiş raf ve vitrinlerin devrilmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Hırsızlık

İş yerinde bulunan eşya, makine, malzeme, kasa ve binaya sabit kıymetlerin zorla ve kırma delme suretiyle hırsızlık yapılarak çalınması durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Reçete Hırsızlık

Satışı yapılan ilaçlara ait reçete ve ilgili evrakların dolap, çekmece, kasa gibi kilit altında tutulan yerlerden zorla ve kırma delme suretiyle hırsızlık yapılarak çalınması durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

*Satışı yapılan ürünlerin ilgili kurum kayıtlarına girilmiş olması gerekmektedir.

Emniyeti Suistimal

İş yerinde belirtilen çalışanların hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi hareketleri sonucu meydana gelebilecek suistimal olayı durumunda oluşacak işverenin uğrayacağı maddi kayıp karşılanır.

Taşınan Para Güvencesi

İşletmenin bankalara veya diğer iş yerleriyle arasında gerçekleşen nakit, çek, senet gibi para taşınması esnasında zor kullanılarak gasp edilmesi, nakil aracının kazaya uğraması, yanması ve grev, terör, doğal afetler sonucu paranın çalınması ve kaybı durumunda belirlenen yıllık limitten düşülerek maddi kayıplar karşılanır.

Kira kaybı

Poliçe kapsamındaki riskler nedeniyle binanın kullanılamaz hale gelmesi sonucu mal sahibinin veya kiracının uğrayacağı kira kaybı teminat altına alınır.

Kâr kaybı

Poliçede yer alan riskler nedeniyle işletmenizin faaliyetinin durması sonucu cironuza etki edecek zararlar teminat altına alınır.

Yangın mali mesuliyet

Komşulara, mal sahibinin kiracıya ve kiracının mal sahibine karşı neden olabileceği yangın-dahili su-duman kaynaklı maddi kayıplar karşılanır.

Dahili su

Dahili su arızaları kaynaklı (boru patlaması, su sızıntıları ve tıkanma gibi) iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Hava-Kara-Deniz taşıtları çarpması

İş yerine ait olmayan hava, kara ve deniz taşıtlarının çarpması kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Fırtına

Fırtına kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Duman

Baca veya borulara bağlı cihazların bozulması sonucu iş yerinin duman kaynaklı zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Yer kayması

Yer kayması veya toprak çökmesi kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Kar ağırlığı

Çatıda biriken karın ağırlık sonucu kayma ve/veya düşmesi, çatıda meydana gelen hasar kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

İşveren Sorumluluk

İş yeri çalışanlarının görevlerini yerine getirirken başlarına gelebilecek beklenmedik kaza sonucunda yaralanması, sakat kalması veya vefat etmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

3.Şahıs Sorumluluk

İş yeri faaliyetleri sırasında 3.şahısların maddi ve bedeni olarak zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Ferdi Kaza

İş yeri sahibinin başına gelebilecek kazalardan kaynaklı vefat ve sürekli sakatlık hallerini durumunda finansal destek sağlar.

Enkaz Kaldırma Masrafları

Poliçe kapsamındaki riskler nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerine ait enkazın kaldırılması (kalıntılarının yıkımı, temizliği, boşaltım yerine taşınması, işlenmesi) masrafları karşılanır.

Poliçe Kapsamındaki Hizmet Detayları

PharmaRay Eczane Paketi, sadece işletmenize yönelik karşılaşabileceğiniz risklere karşı güvence altına almıyor; tesisat, cam onarım ve çilingir hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.

Hizmetlerden Faydalanma Koşulları
1. Tesisat İşleri

İş yerine ait su ve elektrik tesisatı ile ilgili onarım hizmetleri belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulur.

2. Cam İşleri

İş yerinde gerçekleşen cam kırılması durumunda sağlanan onarım hizmetleri belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulur.

3. Anahtar İşleri

Poliçenizde yer alan riskler nedeniyle gerçekleşen olaylarda kilidinin zarar görmesi veya anahtarın çalınması, kaybolması gibi durumlarda sağlanan çilingir hizmeti belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulur.

İş yeriniz için tüm sigorta ürünleri

İş yeriniz için en doğru seçim

  • İş Yeri Koruma
  • Araç
  • Sağlık
  • Ferdi Kaza
  • Nakliyat
  • Tekne
  • Diğer