TR EN

Teminat Detayları

En Yakın Acente

Bir işletmenin ihtiyacı olan tüm sorumluluk sigortaları için tek poliçede çözüm sunuyoruz. KOBİ Sorumluluk Sigortası ile iş yerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda yüksek bedelli yükümlülükler sizi endişelendirmez, karşı tarafa verilen zararlar teminatınızdan karşılanır.

3.Şahıs Sorumluluk

İşletme faaliyetleri sırasında çalışanlara ve/veya müşterilere veya kişisel eşyalarına verilen zararları kapsar.

Ferdi Kaza

Kaza sonucu iş yeri sahibi ve çalışanların başına gelebilecek tam veya kısmi sakatlık oluşması veya vefat sonucu doğan manevi tazminat taleplerini kapsar.

Hukuksal Koruma

Mevzuattan veya poliçe kapsamındaki hak ve yükümlülükler nedeniyle sigortalıya yöneltilebilecek hukuki sorumluluktan doğan masraflar teminat altındadır.

İşveren Sorumluluk

İş faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda SGK’ya tabi işçiler ve aileleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat taleplerini kapsar.

*İşveren SGK’nın sağladığı yardım tutarının üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminatı, dava açılması durumunda mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle birlikte belirlenen toplam tazminatı poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde temin edebilir.

Ürün Sorumluluk

İşletme tarafından üretimden satışa, tedarikten onarıma kadar herhangi bir ticari mal veya üründen dolayı üçüncü şahısların vefatı, yaralanması, sağlığının bozulması veya bu kişilere ait malların maddi zarara uğraması nedeniyle talep edilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur.

*Olay başı ve poliçe süresince ödenecek toplam tazminat tutarı poliçe limitleri ile sınırlıdır.

İşletme Mesleki Sorumluluk

İşletmenin mesleki faaliyetleri sırasında, bir hatası ya da ihmali sonucu üçüncü şahısların vefatı, yaralanması, sağlığının bozulması veya bu kişilere ait malların maddi zarara uğraması nedeniyle talep edilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur.

*Olay başı ve poliçe süresince ödenecek toplam tazminat tutarı poliçe limitleri ile sınırlıdır.

İş yeriniz için tüm sigorta ürünleri

İş yeriniz için en doğru seçim

  • İş Yeri Koruma
  • Araç
  • Sağlık
  • Ferdi Kaza
  • Nakliyat
  • Tekne
  • Diğer