Trafik Hasarları

Üçüncü Şahısların Zarar Görmesi Halinde

 • Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
 • Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) ve alkol raporu (onaylı) alınması,
 • Her iki araca ait Ruhsat Fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Poliçe fotokopisi
 • Hasar resimleri

Üçüncü Şahısların Bedeni (Ölüm veya Yaralanma) Zarar Görmesi Halinde

 • Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
 • Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması
 • Veraset ilamı
 • Ölüm raporu
 • Nüfus aile kaydı
 • Hastane kat'i raporu (yaralanma için)
 • Epikriz raporu (yaralanma için)
 • Tedavi masraf faturalarının asılları
 • Şirketin muvafakatıyla üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterlikçe düzenlenen ibraname,
 • Mahkeme kararı ile ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
 • Muvafakatname (İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinden ödeme yapılırken sigortalıdan talep edilir.)
 • Gelir durumunu gösterir kazanç belgesi (onaylı)