Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan  Peter Thirring
Başkan Vekili Martin Simhandl
Üye Gerald Lahner
Üye  İsmail Hakkı Ergener
Üye  Josef Aigner
Üye Gerald Klemensich
Bağımsız Üye Kemal Bozyiğit
Bağımsız Üye Kemal Uzunaksu
Üye ve Genel Müdür  
Koray Erdoğan