Kasko Ağır Ticari

 

RAY SİGORTA AĞIR TİCARİ 

 
A.ARAÇ TEMİNATLARI
 
Aracın çekilmesi veya kurtarılması hizmetleri 0 km.’den, diğer hizmetler 25 km.’den verilmektedir. 
 
Ray Kulüp, bu menfaatleri, en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye’nin her yerinde temin edecektir.
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurulması gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
Aracın çekilmesi
 
Kaza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği ildeki en yakın Anlaşmalı Servise veya tamirhaneye 1.500 TL limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır.  İl sınırı içerisinde anlaşmalı servis yok ise araç o il sınırları içerisindeki istenilen servise çekilir veya sigortalının talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilebilir. Aracın sigortalı talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilmesi durumunda oluşacak fark sigortalı tarafından ödenecektir. Olay başına üst limit 1.500 TL, yıllık toplam limit 3.000 TL dir. Kaza durumunda yılda azami 2 defa hizmet verilir. 
 
Arıza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği ilde istenilen servise 1.500 TL limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır. Arıza durumunda yılda azami 1 defa hizmet verilir. Arıza durumunda sadece Ray Kulüp hizmet vermektedir.
 
Mekanik ve elektrik arızalarında 10 yaş üstü araçlar kapsam dışıdır.
 
Aracın kurtarılması
 
Aracın devrilmesi, yan yatması veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda, aracın çekilerek veya vinç ile bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması sağlanacaktır.  Aracın kurtarılması hizmeti yılda azami 2 defa verilir. Olay başına üst limit 1.500 TL dir.
 
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Ray Kulüp sorumlu değildir.
 
Lehdar’ın araç kazası sonucu yaralanması durumunda nakli 
                     
Lehdar’ın, Sigortalı araç ile gerçekleştirilen bir trafik kazası sonucu yaralanması nedeniyle, Ray Kulüp, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Ray Kulüp doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.  
                 
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  
 
Ray Kulüp hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel bir kuruluş tarafından bu hizmet verilse de Ray Kulüp, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.  
 
Hava Ambulansının gerekli olduğu durumlarda Ray Kulüp sadece hizmetin organizasyonundan sorumlu olacak, ancak oluşacak her türlü masraf Sigortalı tarafından ödenecektir.
 
 
İSTİSNALAR
 
Ray Kulüp, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
 
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
 
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,   
 
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 
g) Araç sürücüsünün;
 
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
 
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
            
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                           
                               
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
                          
(i)      Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii)     Sportif faaliyetler,
(iii)    Suç hareketleri,
(iiii)   Bahisler.      
 
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
 
l) Yakıt donması (bir defadan fazla)
 
m) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması,
 
          n) Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, 
 
          o) Sigortalı araca ait eklentiler (römork, dorse), inşaata yönelik endüstriyel araçlar,  
          transmikserler, askeri araçlar, çöp toplama araçları, iş makinaları, traktör, tanker, taksi ve 
          rent a car'lar kapsam dışıdır.
 
p) Yoğun kar, buzlanma, aracın donması, çamura saplanma vb. araca bağlı olmayan çevresel faktörlerle bağlı talepler kapsam dışı olup sadece organizasyon hizmeti verilir. Ancak herhangi bir yoğunluğun olmadığı ve imkanların elverdiği ölçüde kar lastiği, patinaj zinciri vb. tedbirini almış sigortalı aracların kar ve buzlanma sebebi ile şehir içinde yolda kalması durumunda bu hizmet ücretsiz olarak verilebilir.
 
Ray Kulüp, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
 
b) Ray Kulüp yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
 
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
 
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.