TR EN

Teminat Detayları

En Yakın Acente

İş yerinizi, içindeki eşyaları, hatta çalışanlarınız ve müşterilerinizin işletmenizden kaynaklı uğrayabilecekleri zararları güvence altına alan RAY Akıllı KOBİ, faaliyet kolunuza özgü teminatlarının yanı sıra değiştirilebilir teminat limitleri ile işletmenizi ve bütçenizi korur. RAY Akıllı KOBİ ile finansal olarak geleceğe daha güvenle bakın!

Yangın, Yıldırım, İnfilak

İş yeri ve içerisinde bulunan eşyaların yangın, yıldırım veya infilak kaynaklı olarak zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Yangın Mali Sorumluluk

Komşulara, mal sahibinin kiracıya ve kiracının mal sahibine karşı neden olabileceği yangın-dahili su-duman kaynaklı maddi kayıplar karşılanır.

Deprem, Yanardağ Püskürmesi

Zorunlu DASK Sigortası kapsamında tazmin edilecek limitin üzerinde belirlenen tutara kadar, iş yeri içerisindeki eşya için ise belirlenen eşya tutarına kadar deprem-yanardağ püskürmesi kaynaklı oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj kaynaklı olarak iş yeri ve içindeki tüm ürün ile eşyaların zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Sel, Su Basması

Sel ve sel nedeniyle yaşanan su basması kaynaklı iş yeri ve içerisindeki eşyaların zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Yer Kayması

Yer kayması veya toprak çökmesi kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Dolu, Fırtına

Dolu ve fırtına kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Duman

Baca veya borulara bağlı cihazların bozulması sonucu iş yerinin duman kaynaklı zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Dahili Su

Dahili su arızaları kaynaklı (boru patlaması, su sızıntıları ve tıkanma gibi) iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Kar Ağırlığı

Çatıda biriken karın ağırlık sonucu kayma ve/veya düşmesi, çatıda meydana gelen hasar kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Kara/Hava Araçları Çarpması

İş yerine ait olmayan hava, kara ve deniz taşıtlarının çarpması kaynaklı iş yerinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Hırsızlık

İş yerinde bulunan eşya, makine, malzeme, kasa ve binaya sabit kıymetlerin zorla ve kırma delme suretiyle hırsızlık yapılarak çalınması durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Enkaz Kaldırma

Poliçe kapsamındaki riskler nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerine ait enkazın kaldırılması (kalıntılarının yıkımı, temizliği, boşaltım yerine taşınması, işlenmesi) masrafları karşılanır.

Cam Kırılması

İş yerinde bulunan kapı ve pencere camları dâhil, vitrin, dolap, cam masa ve aynaların kırılması sonucu zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Elektronik Cihaz (Sabit ve Taşınabilir)

İş yerinde bulunan sabit ve seyyar elektronik cihazların bozulma, düşme, kırılması sonucu zararlarına ilaveten deprem ve terör durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Sabit Makine Kırılması

İş yerinde bulunan sabit makinelerin çalışır haldeyken temizlenmesi, değiştirme esnasında ve bozulması durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

* Poliçede belirtilmediği sürece, 10 yaş ve üzeri makineler teminat kapsamında değildir.

İşveren Sorumluluk

İş yeri çalışanlarının görevlerini yerine getirirken başlarına gelebilecek beklenmedik kaza sonucunda yaralanması, sakat kalması veya vefat etmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

3.Şahıs Sorumluluk

İş yeri faaliyetleri sırasında 3.şahısların maddi ve bedeni olarak zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar karşılanır.

Taşınan Para

İşletmenin bankalarla veya diğer iş yerleriyle arasında gerçekleşen nakit, çek, senet gibi para taşınması durumlarında paranın zor kullanılarak gasp edilmesi, nakil aracının kazaya uğraması, yanması ve grev, terör, doğal afetler sonucu paranın çalınması ve kaybı durumunda belirlenen yıllık limitten düşülerek maddi kayıplar karşılanır.

Emniyeti Suistimal

İş yerinizde belirtilen çalışanların hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi hareketleri sonucu meydana gelebilecek suistimal olayı durumunda işverenin uğrayacağı maddi kayıp karşılanır.

Hukuksal Koruma

Mevzuattan veya poliçe kapsamındaki hak ve yükümlülükler kaynaklı ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü sırasındaki yasal masraflar belirlenen koşullar ve limitlere kadar karşılanır.

Tabela, Totem

Bina dış cephesine sabitlenmiş tabela, totem, plaka ve levhalar poliçede yazılı hükümlere göre teminat altına alınır.

İzolasyon

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle çatı ve pencere pervazlarından giren suyun neden olduğu maddi zararlar karşılanır.

* Standart ve Geniş Paket seçimlerinde geçerlidir.

Arızi İnşaat İşleri

Riziko adresinde binaya yapılacak ilave onarım, bakım ve tadilat işlemleri sırasında oluşabilecek hasarlar poliçede belirlenen şartlar dahilinde karşılanır.

* Standart ve Geniş Paket seçimlerinde geçerlidir.

Yeni Yatırımlar

Sigortalının, poliçe kapsamında bulunan sigortalı tesislerine ilave olacak yeni yatırımlar için poliçede belirlenen şartlar dahilinde teminat sağlanır.

* Standart ve Geniş Paket seçimlerinde geçerlidir.

Kazaen Kırılma

Faaliyette bulunulan riziko mahâlinde, sigortalının ve/veya sigortalının bordrolu personelinin sebep olacağı düşme, çarpma, devrilme hasarları için poliçede belirlenen şartlar dahilinde teminat sağlanır.

* Standart ve Geniş Paket seçimlerinde geçerlidir.

Ferdi Kaza

İş yeri sahibinin başına gelebilecek kazalardan kaynaklı vefat veya sürekli sakatlık durumunda finansal destek sağlar.

* Standart ve Geniş Paket seçimlerinde geçerlidir.

İş Durması

Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu işin tamamen durması halinde, iş yerinde meydana gelen yangın hasarından dolayı ödenecek tazminat poliçede belirtilen şartlar dahilinde karşılanır.

* Sadece Geniş Paket seçimlerinde geçerlidir.

Alternatif İş Yeri Masrafları

Doğal afetler hariç diğer rizikoların gerçekleşmesi sonucu binanın oturulamaz hale gelmiş olması durumunda, binanın tamir veya yeniden inşası için sigortalı tarafından ödenecek gerekli makul masraflar, poliçede belirlenen şartlar dahilinde karşılanır.

* Sadece Geniş Paket seçimlerinde geçerlidir.

Raf Vitrin Devrilmesi

Duvara monte edilmiş raf ve vitrinlerin poliçede belirtilen rizikoların gerçekleşmesi sonucu devrilmesi durumunda emtiada meydana gelebilecek hasarlar poliçede belirtilen şartlar dahilinde karşılanır.

* Eczane, Berber-Kuaför, Lokanta-Restoran, Büro-Ofis, Süpermarket, Nalbur, Tesisatçı, Giyim-Perakende olarak faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir.

Ürün Bozulması

Soğutucularda uygun koşullarda saklanan, ilaç ve kimyasalların bozulması poliçede belirtilen şartlar dahilinde karşılanır.

* Eczane ve Berber-Kuaför olarak faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir.

Gıda Bozulması

Riziko adresinde bulunan gıda maddelerinde; sınai tipi buzdolabı veya soğutucu gibi makinelerin koruyucu vitrin camlarında meydana gelen kazaen kırılmalar sonucu, soğutucu içindeki gıdaya etki eden kırık cam parçacıkları veya ısı kaybı sonucu gıdada meydana gelen bozulmalar poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alınır.

* Lokanta-Restoran ve Süpermarket olarak faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir.

Kişisel Eşyalar

İş yeri sahibi ve iş yerinde çalışan personele ait özel eşyalar, poliçe kapsamına alınmış olması durumunda yangın ek teminatları, GLKHHKNH-terör ve hırsızlık risklerine karşı poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alınır.

* Büro-Ofis olarak faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir.

Reçete Hırsızlık

Satışı gerçekleştirilmiş olup, ilgili kuruma gönderilmek üzere riziko adresinde bekletilen reçeteler ve ilgili evrakların dolap, çekmece, kasa gibi kilit altında tutulan yerlerden zorla ve kırma delme suretiyle hırsızlık yapılarak çalınması durumunda oluşacak maddi kayıplar poliçede belirtilen şartlar dahilinde karşılanır.

* Eczane olarak faaliyet gösteren işletmeler için geçerli bir teminat olup, satışı yapılan ürünlerin ilgili kurum kayıtlarına girilmiş olması gerekmektedir.

Poliçe Kapsamındaki Hizmet Detayları

RAY Akıllı KOBİ, sadece işletmenize yönelik karşılaşabileceğiniz risklere karşı güvence altına almıyor; tesisat, cam onarım ve çilingir hizmetleriyle iş hayatınızı kolaylaştırırken, bireysel siber koruma hizmetleriyle kişisel güvenliğinizi korumanıza da yardımcı oluyor.

Hizmetlerden Faydalanma Koşulları
1. Tesisat İşleri

İş yerine ait su ve elektrik tesisatı ile ilgili onarım hizmetleri belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulur.

2. Cam İşleri

İş yerinde gerçekleşen cam kırılması durumunda sağlanan onarım hizmetleri belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulur.

3. Anahtar İşleri

Poliçenizde yer alan riskler nedeniyle gerçekleşen olaylarda kilidin zarar görmesi veya anahtarın çalınması, kaybolması gibi durumlarda sağlanan çilingir hizmeti belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulur.

4. Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti

Kişisel verilerin 7/24 tehlikeli web siteleri dâhil olmak üzere tüm internet üzerinde tarama hizmetidir. Şüpheli veya belirlenmiş bir durum tespit edilmesi durumunda sigortalıya aksiyon planı sunar.

* Sadece bir kişi için geçerlidir.

 • Banka Hesap Numaraları (en fazla 10 adet)

 • Banka/Kredi Kart Numaraları (en fazla 10 adet)

 • Ehliyet (1 adet)

 • E-Posta Adresleri (en fazla 10 adet)

 • Pasaport Numarası (1 adet)

 • Kimlik Numarası – TCKN (1 tane)

 • Telefon Numaraları (en fazla 10 adet)

5. Koruma Yazılımı

Plan kapsamındaki PC, Mac, telefon (iOS, Android) olmak üzere cihazların içindeki kişisel bilgilere yönelik saldırılara karşı üstün koruma sağlayan virüs koruma yazılımı ücretsiz olarak sunulur.

* Hizmet, aynı iş yeri içerisinde çalışan en fazla 5 kişi için geçerlidir.

6. Özel Sahtecilik Uzmanı

Kimlik bilgilerinin çalınması sonucu mağduriyet yaşanması durumunda sigortalıya özel tayin edilecek uzman danışman tarafından verilen bilgilendirme, yönlendirme ve tavsiye hizmetidir.

7. Telefon Destek Hattı

Kimlik hırsızlığı/sahtekârlığına ilişkin olası risklere karşı ve kayıp ya da çalınan kimliklerin yenilenmesiyle ilgili prosedürler hakkında verilen bilgilendirmeler için güvenli bir telefon hattı üzerinden sağlanan destek hizmetidir.

8. Gazete Zayii İlanı

Kayıp veya çalınan kimlik nedeniyle ulusal yayın yapan bir günlük gazetede kayıp ilanı verilmesini ve yayınlanan gazetenin sigortalıya gönderilmesi hizmetidir.

İş yeriniz için tüm sigorta ürünleri

İş yeriniz için en doğru seçim

 • İş Yeri Koruma
 • Araç
 • Sağlık
 • Ferdi Kaza
 • Nakliyat
 • Tekne
 • Diğer