TR EN

Teminat Detayları

Teklif Al

Tamamlayan Sağlık Sigortası ile SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve tedavi ihtiyaçlarınızı güvence altına alıyoruz. Bütçenize uygun primlerle yüksek standartlı sağlık sigortası imkânı sunan Ray Sigorta ile emin ellerde olmanın tadına varın!

Yatarak Tedavi Teminatları
Ameliyat Teminatı

Ameliyat veya hastalık tedavisi nedeniyle hastaneye yatış gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri, hastalık sürecinin takibi ve doktor tarafından talep edilen tetkik, tahlil, röntgen gibi masraflar karşılanır.

Tıbbi Tedavi İçin Yatış

Ameliyat haricinde, uygulanacak tedavinin hastaneye veya yoğun bakım ünitesine yatış gerektirdiği durumlar karşılanır.

Küçük Müdahaleler

Sigortalının yatmasını gerektirmeyen cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsultasyon ve doktor ücreti karşılanır.

*Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Ücret (HUV) tarifesine göre 149 birime kadar olan küçük müdahaleleri kapsamaktadır.

Yoğun Bakım Teminatı

Sigortalı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdürülmesini gerektiren durumlardaki yatış masrafları karşılanır.

Suni Uzuv Teminatı

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda işlevselliği kayba uğramış bir organın tedavisinde kullanılacak suni uzuv giderleri (suni el, kol, bacak, göz ve estetik amaç taşımayan protezler) belirlenen ödeme limit ve oranı dâhilinde karşılanır.

Koroner Angiografi, Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri Teminatı

Kanser teşhisi sonucu uygulanacak radyoterapi veya kemoterapi tedavisi için gereken kan tetkikleri, tıbbi küçük müdahaleleri ve her türlü diyaliz hizmetine ait harcamaları kapsar.

*Hastalığın önceden poliçe kapsamına alınmış olması gerekmektedir.

Tıbbi Danışmanlık ve Kara Ambulansı Hizmetleri

Sigortalılara ücretsiz sunulan yurt içi acil ambulans hizmeti ve/veya herhangi bir sağlık problemine yönelik tıbbi danışmanlık hizmetini kapsar.

Evde Bakım Teminatı

Hastaneden taburcu olduktan sonra, sigortalıya tedavi süreci boyunca bir sağlık görevlisi tarafından sağlanacak tıbbi hizmet verilmesi durumunda oluşan masraflar belirtilen teminat limiti ve uygulaması dâhilinde karşılanır.

*Sigortalının tedavisini yürüten doktor tarafından zorunlu görülmesi halinde geçerli olup, sigorta şirketinin görevlendireceği ikinci bir doktor veya doktorlar tarafından da onaylanması gerekmektedir.

Doğum

Doğum, sezaryen ve gebelik ile ilgili masrafları kapsar.

*Ek prim ödemesiyle opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatları
Doktor Muayene Teminatı

Herhangi bir sağlık problemi durumunda gerçekleşen doktor muayenesine ilişkin giderler, poliçe özel şart ve limitleri kapsamında karşılanır.

*Kullanım hakkı 10 vaka ile sınırlıdır.

Görüntüleme Hizmetleri Teminatı

Doktorun hastalık teşhisi ve gerekli görülen durumlarda ileri tetkik için talep ettiği röntgen, ultrason, tomografi, MRI, Anjiyografi, MR eşliğinde anjiyografi, Endoskopi, Sistoskopi, Kolonoskopi, Gastroskopi, Sintigrafi, USG eşliğinde biopsi, Odyografi ve benzeri işlemlere ait masraflar belirtilen ödeme limiti ve oranı dâhilinde karşılanır.

Laboratuvar Teminatı

Doktorun hastalık teşhisi ve gerekli görülen durumlarda ileri tetkik için talep ettiği tahliller, kimyasal madde ve ilaçlara ait masraflar belirtilen ödeme limiti ve oranı dâhilinde karşılanır.

Fizik Tedavi

Doktor tarafından gerekli görülen durumlarda hastane ve fizik tedavi merkezlerinde sunulan sağlık hizmeti sonucu oluşan masraflar belirtilen ödeme limiti ve oranı dâhilinde karşılanır.

*Doktor raporunun ibrazı gerekmektedir.

Daha avantajlı sağlık sigortası yaptırma fırsatı Ray Sigorta’da!

Her şeyin başı sağlık! ilk defa sigorta yaptıranlara ve ailelere özel sunulan %10 indirim ile Sağlığım Rayında veya Tamamlayan Sağlık Sigortalarına daha avantajlı sahip olun.

Poliçe Kapsamındaki Hizmet Detayları

Tamamlayan Sağlık Sigortası karşılaşacağınız sağlık problemlerine karşı sizi güvence altına alırken diş sağlığı ve check-up hizmetlerini de ücretsiz sunuyor.

1. Diş sağlığı

Yılda 1 defa, anlaşmalı kurumlarda ücretsiz diş sağlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.

2. Check-up

Yılda 1 defa, anlaşmalı kurumlarda ücretsiz check-up hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınız için en doğru seçim