Birleşik Trafik Yardım (Ticari)

 

RAY KULÜP BİRLEŞİK TRAFİK YARDIM

 
 
 
A.ARAÇ TEMİNATLARI
 
Ray Kulüp, aşağıda tanımlanan hizmetleri herhangi bir kilometre kısıtlaması olmadan araç ile birlikte seyahat edilirken tüm Türkiye'de temin edecektir. Bu hizmet, aracın hareketsiz kalmasına neden olan bir araç kazası sonucu meydana gelen durumlarda geçerlidir.
 
Aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması için 444 4 729(RAY) veya 0212 363 26 00 numaralı telefonlardan başvurulması gerekmektedir. Belirtilen bu numaralar aranmadan, sigortalı veya lehdar tarafından organize edilecek hizmetler için geri ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
 
Aracın çekilmesi
 
Kaza sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, Ray Kulüp Yardım, aracın vakanın gerçekleştiği yere en yakın Anlaşmalı Servise 500 TL limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır.  İl sınırı içerisinde anlaşmalı servis yok ise araç o il sınırları içerisindeki istenilen servise çekilir veya sigortalının talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilebilir. Aracın sigortalı talebi doğrultusunda komşu bir ildeki anlaşmalı servise çekilmesi durumunda oluşacak fark sigortalı tarafından ödenecektir. İl sınırları içerisinde istenilen anlaşmalı servise, il sınırları içerisinde anlaşmalı servis yok ise araç o il sınırları içerisindeki istenilen servise çekilir.  Olay başına üst limit 500 TL’dir.
 
Aracın kurtarılması
 
Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 500TL limite kadar sağlanacaktır. 
 
Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise, bagaj veya yükün boşaltılmasından Ray Kulüp sorumlu değildir.
 
 
Sigortalı'nın araç kazası sonucu yaralanması durumunda nakli 
                   
Sigortalı'nın araç kazası sonucu yaralanması durumunda, Ray Kulüp Sigortalı'nın ambulans veya refakatçi doktor ve Ray Kulüp doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için 300 TL limit dahilinde senede bir defa olmak üzere gerekli giderleri karşılayacaktır.   
                    
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
İSTİSNALAR
 
Ray Kulüp, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Arıza nedeniyle meydana gelen durum,
 
b) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Sigortalı veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
 
c) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
 
d) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,   
 
e) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 
f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 
g) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 
h) Araç sürücüsünün;
 
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
                              
i) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                           
                                           
j) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 
k) Bir Sigortalı'nın aşağıdakilere katılması:
                          
(i)      Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii)     Sportif faaliyetler,
(iii)    Suç hareketleri,
(iiii)   Bahisler.      
 
l) Sigortalı’nın kasıtlı hareketleri,
 
m) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 
  n) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 
o) Her türlü hastalık,
 
p) İntihar veya intihar teşebbüsü, 
 
q) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması,
 
r) Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi. 
         
 
Ray Kulüp, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
 
b) Ray Kulüp yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
                          
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
 
 d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.