Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan  Martin Simhandl
Başkan Yardımcısı  Karl Fink
Başkan Yardımcısı / Bağımsız
Üye
İsmail Hakkı Ergener
Üye  Josef Aigner
Üye  Gerald Klemensich
Üye / Bağımsız Üye Kemal Bozyiğit
Üye ve Genel Müdür Koray Erdoğan